Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1703.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00030
Name   Aşezarea fortificată dacică de la Cugir - Cetăţuia
County   Alba
Commune   Oraş Cugir
City/Town/Village   Cugir
Place   Cetăţuia
Place, other names   Valea Dăii
Landmark   Situl se află la vest de marginea oraşului, pe dealul Cetatea, la nord de pârâul Valea Varului sau Valea Dăii.
Hydrographic landmark - name   Valea Varului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Date of discovery   1868
Last record update   11.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată cu val de pământ  La Tène (sec. III a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică  

Aşezarea fortificată de tip dava, iniţial identificată ipotetic cu Singidava menţionată de Ptolemeu, are două nivele de locuire, unul din sec. III-II a. Chr., iar al doilea din sec. I a. Chr. - I p. Chr. S-au dezvelit locuinţe de suprafaţă ori adâncite şi numeroase gropi, recoltându-se un bogat şi variat material arheologic constând în ceramică, unelte, podoabe etc. Fortificaţiile constau în valuri de pământ şi un zid de piatră folosind ca liant lutul.

În anul 2019, la cca 2200 m vest de cetate, pe valea Dăii, la limita dintre judeţele Alba şi Hunedoara, a fost descoperit un vas din calcar de mari dimensiuni (cca 95 cm înălţime, 60 cm lăţime), cu o secţiune patrulateră în plan orizontal, asociat unor fragmente ceramice de factură dacică. Ar putea fi luată în considerare existenţa unei alte aşezări dacice în acest punct, parte din hinterlandul cetăţii de pe Dealul Cetăţii.

AB-I-m-B-00030.01 
Necropolă tumulară  La Tène (sec. III a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică  

Pe panta de SV a dealului s-au descoperit patru tumuli ce acopereau morminte dacice de incineraţie din sec. I a. Chr. Tumulul II este un bogat mormânt princiar cu arderea pe loc şi car. S-au descoperit oasele calcinate ale unui războinic şi a trei cai, un coif de fier, o armură de zale din fier, sabie lungă, un pumnal (sica), lance, podoabe de argint şi aur, numeroase piese de bronz şi fier de la car, o situlă de bronz şi o fructieră de lut.

AB-I-m-B-00030.02 
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg  

Cercetările arheologice au relevat că în acest loc a existat o aşezare din epoca bronzului a culturii Wietenberg, distrusă cu ocazia construirii cetăţii dacice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1977

Muzeul Național al Banatului, Timişoara MEDELEȚ Florin
Institutul de Arheologie din Cluj-Napoca CRIȘAN Ion Horațiu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 7, poz. 55-57 [Ordin MCC] (site record source)
3. Repertoriul arheologic al județului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis II, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 1995, 87-88 [Repertoriu]
 
 
Scroll