Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   153678.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TR-II-a-A-14338
Name   Situl Bisericii Arhanghelul Mihail a fostei Mănăstiri Aluniş-Plăviceni de la Dudu
County   Teleorman
Commune   Plopii-Slăviteşti
City/Town/Village   Dudu
Place   La Mănăstire
Landmark   la 12 km de localitatea Beciu, pe partea stângă a Oltului, în lunca inundabilă a Oltului, la 34 km de Turnu
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   lunca
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Plăviceni este un monument reprezentativ pentru arhitectura românească din sec. XVII, ridicată în timpul lui Matei Basarab, de către marele vornic Dragomir şi jupâniţa sa Elena. Ansamblul mănăstirii cuprindea biserica în plan treflat, un impunător turn cloporniţă, stăreţie şi construcţii monahale, ziduri de incintă masive. Din păcate azi nu au mai rămas decât resturi din turn, o parte de incintă şi biserica spoliată de acoperiş. Biserica cu hramul Sf. Arhanghel Mihail a fost ridicat la 1648 de Dragomir Mare Vornic şi jupâneasa sa Elena.Biserica azi ruină, avea plan treflat şi era monumentală. Stilul era reprezentativ pentru arhitectura valahă din acele timpuri, specifice epocii lui Matei Basarab. Potrivit tabloului votiv biserica era formată din naos, pronaos şi altar la care se adăuga pridvorul cu două arcade laterale.Din nefericire azi nu se mai păstrează decât o parte din biserica spoliată de acoperiş.
Date of discovery   1995
State of preservation   grav afectat / 01.01.2006
Natural hazards   Cutremur: 5 / 01.01.2006; Inundaţii: 5 / 01.01.2006; Exces de apă în sol: 5 / 01.01.2006
Human risk   Demolare: 5 / 01.01.2006; Vandalism: 5 / 01.01.2006
Ownership   privat
Owner   BOR
Last record update   10.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală târzie (Sf. sec. XVI) neprecizată  

Sub biserica lui Dragomir, în urma săpăturilor arheologice efectuate, s-a pus în evidenţă fundaţia unei biserici anterioare, o construcţie de plan dreptunghiular, cu absida altarului nedecroşată, probabil o biserică de lemn. În urma săpăturilor făcute în zona altarului bisericii Plăviceni II a fost descoperită o fundaţie de bolovani de râu şi fragmente de cărămidă prinse în mortar, aparţinând bisericii Plăviceni I.

 
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1648)    

Plăviceni II. Biserica de zid cu hramul Sf. Arhanghel Mihail, are plan treflat cu pronaos, naos şi altar. Are un privor deschis cu două arcade semicirculare laterale.

 
mormânt  Epoca medievală dezvoltată (Sec. XVII)        
Stăreţie  Epoca medievală dezvoltată (ante 1648)    

Stăreţia amplasată pe latura vestică a ansamblului şi în exteriorul incintei este cea mai veche construcţie a ansamblului. Planul clădirii este um patrulater cu laturi inegale, de 19, 8, 20, 9 m şi cu două foişoare la faţadele de est şi vest. Nivelul inferior al construcţiei este constituit din două compartimente între care se află un zid despărţitor: pivniţa mare (plan dreptunghiular) şi pivniţa mică (plan pătrat).

 
ziduri de incintă  Epoca medievală dezvoltată (ante 1648)        
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (ante 1648)    

Restul turnului clopotniţă demonstrează o construcţie impozantă, dezvoltată pe verticală. Are planul în formă de prismă dreptunghiulară, cu tunelul intrării acoperit cu o boltă semicilindrică, ferestre metereze la cel de-al treilea cat, şi urme de decoraţie “simili” identică celei de pe faţada bisericii.

 
Chilii  Epoca medievală dezvoltată (ante 1648)    

Corpul de chilii este singurul edificiu din interiorul incintei a cărui existenţă era cunoscută şi vizibilă prin amprentele de pe zidul nordic cel mai bine conservat. Pe o porţiune care s-a păstrat se indică un nivel de 6m. Planul acestei construcţii cuprinde 13 încăperi de diverse dimensiuni.

 
Cimitir  Epoca medievală şi modernă (sec. XVI-XIX)    

În cimitirul din cadrul mănăstirii Plăviceni, care la un moment dat depăşeste incinta, au fost desco perite 155 morminte de înhumaţie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2001

* CÂRSTOCEA S.
* ŢÂNŢĂREANU Ecaterina
MJ Teleorman * *
2. cercetare sistematică 2000

* ŢÂNŢĂREANU Ecaterina
* MIREA Pavel
* ZAHARIA Pompilia
MJ Teleorman * *
3. cercetare sistematică 1999

* ŢÂNŢĂREANU Ecaterina
* PREDOI Veronica
MJ Teleorman * *
4. cercetare sistematică 1997

* CRISTOCEA Spiridon
* MIREA Pavel
* ȚÂNȚĂREANU Ecaterina
* ZAHARIA Pompilia
MJ Teleorman * *
MJ Argeş * *

Bibliography
1. Ţânţăreanu, Ecaterina, Dudu - Mănăstirea Plăviceni, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Ţânţăreanu, Ecaterina; Mirea, Pavel; Zaharia, Pompilia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 80-81, nr. 61, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1043 [Publicaţie] (site record source)
3. Ţânţăreanu, Ecaterina, Predoi, Veronica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 35-36, nr. 51, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=988 [Publicaţie] (site record source)
4. Ţânţăreanu, Ecaterina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1675 [Publicaţie] (site record source)
5. Cristocea, Spiridon, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=314 [Publicaţie] (site record source)
6. Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=539 [Publicaţie] (site record source)
7. Cristocea, Spiridon, Tânţăreanu, Ecaterina, Mirea, Pavel, Cercetările arheologice de Lla biserica fostei mănăstiri Plăviceni, jud. Teleorman, Argesis, Studii şi comunicări, X, Piteşti, 2001, 139-156 [Publicaţie]
8. Tânţăreanu, Ecaterina, Mirea, Pavel, Cercetările arheologice din incinta fostei mănăstiri Aluniş-Plăviceni, jud. Teleorman, Argesis, Studii şi comunicări, XIV, Piteşti, 2006, 243-258 [Publicaţie]
9. Moisescu, Cristian, Arhitectura epocii lui Matei Basarab, I, București, 2002, 88,120
 
Site Photos

Scroll