Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179436.02
Name   Situl arheologic de la Dumitrana - Centura Bucureşti Sud, lot 2, km 79,78 - 80,5
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Dumitrana
Landmark   Situl arheologic se află în partea nordică a localităţii Dumitrana, pe traseul A0, între km 79,78 şi 80,2, la cca 210 metri est de DC19 Dumitrana-Măgurele, la cca 780 m sud de malul sudic al pârâului Sabar şi la cca 2,05 km nord-est de râul Argeş.
Hydrographic landmark - name   Sabar
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl a fost identificat şi delimitat în luna octombrie 2020 în urma unui diagnostiv intruziv care a precedat lucrările pentru construirea Centurii Bucureşti Sud. În 2021 suprafaţa a fost cercetată prin săpături arheologice preventive. Au fost cercetate un număr de 19 complexe arheologice, dintre care 15 erau gropi cu resturi menajere, două erau gropi de stâlpi, un vas depus şi o anexă gospodărească. Cele mai multe complexe şi descoperiri arheologice sunt cele din prima epocă a fierului. Un complex datează din epoca bronzului iar alte trei complexe sunt din perioada La Tene. Perimetrul cercetat în anul 2021 reprezintă marginea unei aşezări hallstattiene. Stratigrafia generală a sitului, aşa cum a fost documentată până în acest moment se prezintă astfel: 0 - 0,2 m cuprinde stratul vegetal, 0,2 - 0,5 cuprinde strat de cultură, caracterizat printr-un sediment brun închis, cu pigmenţi de cărbune şi chirprici iar între 0,5 şi 0,7 m începe nivelul steril arheologic, caracterizat printr-un pământ galben-roşcat, lutos.
Notes   Perimetrul delimitat în Serverul Cartografic reprezintă doar suprafaţa cercetată în anul 2021, care a fost descărcată de sarcină arheologică. Zona reprezintă marginea sitului arheologic. În documentaţia ca a reprezentat sursa primară a introducerii sitului în RAN nu am identificat poligonul cu perimetrul întregii zone cu potenţial arheologic.
Discoverer   Elena Lăcrămioara Istina
Date of discovery   2020
Site Surface   13.052 mp
State of preservation   bună / 19.03.2024
Natural hazards   Cutremur: 3 / 19.03.2024; Inundaţii: 3 / 19.03.2024; Ploi acide: 1 / 19.03.2024; Foc natural: 1 / 19.03.2024; Incendii: 1 / 19.03.2024; Animale: 3 / 19.03.2024; Insecte: 1 / 19.03.2024; Tornade: 1 / 19.03.2024; Exces de apă în sol: 3 / 19.03.2024; Exces de salinitate în sol: 1 / 19.03.2024; Exces de aciditate în sol: 1 / 19.03.2024
Human risk   Demolare: 1 / 19.03.2024; Afectare parţială: 5 / 19.03.2024; Vandalism: 3 / 19.03.2024; Furturi: 1 / 19.03.2024; Incendii provocate: 1 / 19.03.2024
Ownership   publică
Last record update   19.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Hallstatt    

Au fost documentate 11 gropi cu resturi menajere. Cercetarea din 2021 indică că partea din sit ocupată în prezent de traseul autostrăzii reprezintă marginea aşezării din prima epocă a fierului. În umplutura gropilor, formată din pământ brun-închis, argilos, compact au fost identificate pigmenţi de lut ars, chirpici, cărbune dar şi fragmente de ceramice din vase lucrate la mănă şi neornamentate, resturi osteologice animale.

 
Aşezare  La Tène geto-dacică  

Anexă gospodărească identificată la adâncimea de -0,6 m. Forma pereţilor este alveolată. Umplutura este formată din pământ brun închis, argilos, compact, amestecat cu pigmenţi de lut ars şi cărbune. În zona centrală a complexului s-a conturat o groapă de stâlp cu adâncimea de -0,2 m de la conturare şi lungimea de 0,5 m, respectiv cu lăţimea de 0,4 m. Construcţia are o lungime de 7,2 m şi o lăţime de 6 m, adâncimea maximă de la conturare fiind de -0,7 m. Inventarul cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mâna, neornamentate şi ornamentate cu brâuri crestate, fragmente de chirpici cu amprente şi fără amprente, o fusaiolă, fragmene osteologice de animal şi cărbune. Cercetările din 2021 au indicat faptul că zona ocupată în prezent de traseul autostrăzii reprezintă marginea aşezării La Tène.

 
depunere  Hallstatt    

Vas depus în strat de cultură, identificat la adâncimea de -0,5 m. Vasul a fost descoperit la decapare, cu interiorul gol, având probabil din vechime un capac.

 
Groapă menajeră  Epoca bronzului    

Groapă cu resturi menajere, cu forma în plan ovală, identificată la adâncimea de -0,6 m. Forma pereţilor este cilindrică. Umplutura este formată din pământ
brun-închis, argilos, compact, cu pigment de lut arş şi cărbuni. Dimensiuni: lungime = 3,28 m şi lăţimea = 3,00 m, adâncimea maximă de la conturare
= -0,15 m. Inventarul cuprinde fragmente ceramice neornamentate, fragmente chirpici fără amprente şi cărbuni

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2021

Cercetare arheologică preventivă ce s-a desfășurat în perioada mai - iunie 2021, în baza autorizației emisă de MCC nr. 275/2021. Au fost realizate 3 suprafețe de cercetare pe s-a realizat decopertă mecanizată, cu ajutorul unui excavator cu cupă de taluz, acoperindu-se suprafața delimitată în toamna anului 2020 la diagnostic. Complexele s-au concentrat în partea de est a sitului. Au fost cercetate un număr de 19 contexte arheologice, din care cele mai multe sunt gropi cu resturi menajere (15), două gropi de stâlp, un vas depus, un complex mai mare ce se poate defini ca o anexă gospodărească. Cele mai multe materiale arheologice pot fi atribuite primei epoci a fierului. 3 complexe pot fi încadrate în cea de-a doua epocă a fierului, unul în epoca bronzului, iar pentru câteva gropi (fără material arheologic) nu s-a putut stabili o datare.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
SC Banat Archaeosave SRL HEROIU Andrei
GHEORGHE Oana
BOERU Paul Marian
FLOREA Codruţ
SAVA Mădălina
COSTEA Sorin
2. diagnoză 2020

Cercetare de diagnoză intruzivă desfășurată în octombrie 2020, cu ocazia lucrărilor de pregătire a construirii Șoselei de Centură București Sud.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
COLȚEANU Petre
PLĂCINTĂ Tiberiu
GHEORGHIU Laura

Bibliography
1. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Heroiu, Daniel; Gheorghe, Oana; Boeru, Paul Marian; Florea, Codruț; Sava, Mădălina; Costea, Sorin, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 4 - km 78+780 - 80+050, Dumitrana, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021 [Document de arhivă] (site record source)
2. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Colțeanu, Petre; Plăcintă, Tiberiu; Gheorghe, Laura, Raport parțial de diagnostic arheologic intruziv Centura București Sud, lot 2, km. 69+000 - 85+300 (KM. 70+700 - 85+300), Bacău, 2020 [Document de arhivă]
 
Site Photos

Scroll