Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   50424.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-I-s-B-02230
Name   Situl arheologic de la Fundeni - în centrul satului
County   Buzău
Commune   Zărneşti
City/Town/Village   Fundeni
Place   în centrul satului
Landmark   Situl se află amplasat în vatra satului, între şosea şi pârâul Câlnău la V de linia dintre Primărie şi podul spre Zărneşti, fiind suprapus de gospodăriile actuale aflate între marginea terasei (la vest) şi str. Gheorghe Asachi (la est).
Hydrographic landmark - name   Câlnău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   locuire
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   În urma cercetărilor de teren efectuate în 2021 s-a observat că în grădinile aflate de-a lungul străzii Unirii sunt prezente, la suprafaţa solului, fragmente ceramice şi bucăţi de lipitură arsă provenite din depunerile arheologice afectate de locuirea actuală. De-a lungul terasei, în special în zonele afectate de eroziune, s-a constatat prezenţa unui nivel arheologic cu o grosime de 1,10-1,20 m în care se găsesc pietre, fragmente ceramice, zone cu pământ ars. Un material ceramic relativ abundent a fost recuperat de pe panta vestică ce marchează limita actuală a sitului. Materialul arheologic recoltat pune în evidenţă cel puţin 3 secvenţe cronologice distincte: eneolitic - cultura Gumelniţa (mil V. a. Chr.), prima epocă a fierului - cultura Basarabi (sec. IX-VIII a. Chr.) şi epoca romană târzie - Cultura Sântana de Mureş (sec. IV p. Chr.).
Notes   Până în prezent nu au fost efectuate cercetări arheologice, situl fiind menţionat sporadic în literatura de specialitate.
Date of discovery   1991
Site Surface   6,5 ha
State of preservation   precară / 11.03.2024
Human risk   Afectare parţială: 5 / 11.03.2024
Ownership   mixt
Owner   locuitorii satului Fundeni
Last record update   11.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic (mil.V a. Chr.) Gumelniţa      
aşezare  Epoca fierului (sec. IX-VIII a. Chr.) Basarabi      
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş      
Necropla  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2021

* STĂICUȚ Gabriel
Muzeul Județean Buzău GARVĂN Daniel
MUNTEANU Roxana
DINU Cătălin
SEBASTIAN Matei
GRIGORAȘ Laurențiu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 657, poz. 119 [Ordin MCC] (site record source)
3. Stăicuț, Gabriel; Garvăn, Daniel; Sebastian, Matei; Munteanu, Roxana; Dinu, Cătălin; Grigoraș, Laurențiu, Studiu arheologic comuna Zărnești, județul Buzău, 2021 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll