Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   46812.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-I-s-B-02233
Name   Situl arheologic de la Gherăseni
County   Buzău
Commune   Gherăseni
City/Town/Village   Gherăseni
Landmark   Situl se află în colţul de N al fostului sat Cremenea.
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Notes   În studiul arheologic realizat în anul 2016 ca parte a studiului istoric al comunei Gherăseni aferent PUG-ului comunei Gherăseni, judeţul Buzău există menţiunea că siturile înscrise în RAN cu codurile 46812.03 ”Situl arheologic de la Gherăseni” şi 46812.02 ”Situl arheologic de la Gherăseni - Movila Cremenea” posibil să fie acelaşi sit, iar ca argument a fost adus plasarea amândurora în colţul de nord al fostului sat Cremenea, azi înglobat în satul Gherăseni. Cu toate acestea cele două situri au coduri LMI diferite.
Last record update   02.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

Aşezare de tip tell

BZ-I-m-B-02233.03 
aşezare  Epoca bronzului Monteoru     BZ-I-m-B-02233.02 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 658, poz. 130-133 [Ordin MCC]
 
 
Scroll