Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   3002.09
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-m-A-00231
Name   Biserica de lemn Sfântul Nicolae de la Ghirbom
County   Alba
Commune   Berghin
City/Town/Village   Ghirbom
Landmark   Biserica este situată în localitatea Ghirbom, comuna Berghin, în actualul cimitir al satului.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Inscripţia de pe biserică şi o monedă găsită în grinda ei sugerează construcţia bisericii în perioada 1688-1698. Şemantismele de la Blaj şi ridicările topografice iosefine din 1868-1877 confirmă existenţa unei bisericii din lemn pe locul actualului locaş de cult. Şemantismul din 1900 de la Blaj, menţionează existenţa bisericii din lemn cu Hramul Sf. Nicolae la Ghirbom.
În secolul al XIX-lea, bisericii îi este adăugată o clopotniţă din lemn. În 1916 este specificată o renovare a bisericii, de asemenea în 1971. Ultima renovare a bisericii a fost făcută în 2010-2011.
State of preservation   bună / 31.07.2023
Last record update   31.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică de lemn  Epoca medievală (1688, extindere în sec. XIX)    

Biserica este construită din lemn, în plan dreptunghiular, compusă dintr-un pridvor, tindă, naos, pronaos şi absidă trapezoidală. Are aproximativ 5 m lungime şi aprox. 1,70 m înălţime. Înălţimea pereţilor la absidă este de 2,80 m, iar la navă, 4 m inclusiv acoperirea interioară. Clopotniţa adăugată are formă pătrată şi marginile interioare au decor sculptat.
Probabil în sec XVIII-lea pereţii au fost pictaţi de zugravul Nicolae de la Hăpria. Inscripţia de pe grinda bisericii care indică anul şi posibilul constructor: „Surcea Dumitru, ispititul bisericii”.

Biserica a avut în patrimoniu mai multe cărţi religioase din sec. XVIII-XIX, icoane, unele atribuite zugravului Nicolae de la Hăpria şi un sfeşnic din lemn din secolul XVIII-lea. Parte din acestea au fost donate spre păstrare şi conservare Arhiepiscopiei ortodoxe şi Muzeului din Sebeş.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 34, poz. 401 [Ordin MCC] (site record source)
2. Şematismul veneratului cler al archidiecesei metropolitane greco-catolice române de Alba Iulia şi Făgăraş pre anul Domnului, Blaj, 1900 [Document de arhivă]
3. Cristache-Panait, Ioana, Biserici de lemn monumente istorice din Episcopia Alba Iuliei, mărturii de continuitate şi creaţie românească, Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1987, 53-55 [Publicaţie]
4. Ursu, Vasile, Ghirbom, file de istorie. O monografie a localității Ghirbom, Altip, Alba Iulia, 2017, 238-242 [Publicaţie]
5. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll