Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   47523.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-I-s-B-02242
Name   Situl arheologic de la Lipia - Movila Drumul Oilor
County   Buzău
Commune   Merei
City/Town/Village   Lipia
Place   Movila Drumul Oilor
Landmark   Situl se află la 0,6 km sud-est de sat, 0,37 km est de DJ 48 şi 0,5 km nord-est de DN 1B (Ploieşti-Buzău), în zona de formare a râului Călmăţui, la 400 m de clădirile staţiei CFR, lângă fosta haltă.
Hydrographic landmark - name   Călmăţui
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Câmpie
Land utility   agricultură, păşune
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Situl se află pe terasa Călmăţuiului, cea mai mare parte ocupând o suprafaţă plană. În marginea de est, pe marginea terasei, se găseşte un tell de mici dimensiuni.
În cadrul sitului se diferenţiază două zone: tell-ul,, constituit din locuiri succesive din eneolitic (Precucuteni şi Stoicani-Aldeni) şi terasa, în această ultimă zonă fiind întâlnite urme de locuire şi morminte din diferite perioade istorice (eneolitic; epoca bronzului; prima epocă a fierului, perioadă post-romană; perioadă medievală).
Notes   De-a lungul timpului, în perimetrul sitului au fost ridicate unele construcţii.
Date of discovery   1980-1990
Site Surface   cca. 32 ha
State of preservation   bună / 31.01.2020
Human risk   Afectare parţială: 3 / 31.01.2020
Ownership   mixt
Last record update   25.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tell  Eneolitic Gumelniţa  

Movila este amplasată pe marginea terasei, ceea ce face ca privită dinspre S (din lunca Călmăţuiului) aceasta să aibă înălţimea de 3 m, iar dinspre N (de pe terasă) înălţimea sa să nu depăşească 2 m. Are formă ovală, cu diametrul lung de cca. 60 m (orientat V-E) şi cca. 50 m N-S, având pantele domoale pe laturile de V, N şi E (spre terasă) şi cu o înclinare uşor mai accentuată spre S. Jumătatea sudică a movilei este suprapusă de islazul comunal, iar jumătatea nordică este introdusă în circuitul agricol, fiind afectată de arături.

BZ-I-m-B-02242.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov     BZ-I-m-B-02242.01 
aşezare  Neolitic (mileniul al VI -lea a. Chr.) Starčevo-Criş      
aşezare  Eneolitic (prima jumătate a mil. al V-lea a.Chr.) Precucuteni / III      
aşezare  Eneolitic (a doua jumătate a mil. al V-lea a.Chr.) Stoicani-Aldeni      
Necropolă  Epoca bronzului timpuriu (prima jumătate a mil. al III-lea a.Chr.)        
nercropolă  Epoca bronzului târziu (a doua jumătate a mil. al II-lea a.Chr.)        
aşezare  Epoca fierului (prima jumătate a mil. I a.Chr.)        
aşezare  epoca medievală timpurie (sec. VIII-X p. Chr.) Dridu      
Necropolă  epoca migraţiilor (sec. X-XIII p. Chr.)        
Necropolă  Epoca medievală (sec. XVI-XVII p. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2021

Muzeul Judeţean Buzău MUNTEANU Roxana
GARVĂN Daniel
DINU Cătălin
GRIGORAŞ Laurenţiu
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova FRÎNCULEASA Alin
Centrul de Cercetări Antropologice "Olga Necrasov" Iaşi SIMALCSIK Angela
Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea "Ovidius" Constanța BARBU Daniel
2. cercetare preventivă 2020

Muzeul Județean Buzău DINU Cătălin
GARVĂN Daniel
GRIGORAȘ Laurențiu
MUNTEANU Roxana
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova FRÎNCULEASA Alin
Universitatea Al. I. Cuza. Iași ASĂNDULESEI Andrei
TENCARIU Felix-Adrian
3. diagnoză 2019

* FRÎNCULEASA Alin
* ASĂNDULESEI Andrei
* TENCARIU Felix
* MUNTEANU Roxana
* DINU Cătălin
* GARVĂN Daniel
Muzeul Județean Buzău * *
Universitatea Al. I. Cuza. Iași * *
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova * *
4. diagnoză 2018

* DUMITRAȘCU Valentin
* FRÎNCULEASA Alin
* GARVĂN Daniel
* MUNTEANU Roxana
* DINU Cătălin
Muzeul Judeţean Buzău * *
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova * *
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 662, poz. 170-172 [Ordin MCC] (site record source)
3. Garvăn, Daniel; Dumitrașcu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, 2019 [Publicaţie]
4. Garvăn, Daniel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului în Parteneriat cu Muzeul Județean Buzău, 2020, 530-531, Pl. 1 [Publicaţie]
5. Munteanu, Roxana, 47. Lipia, com. Merei, jud. Buzău Punct: Movila Drumul Oilor, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
6. Garvăn, Daniel, Valea Călmăţuiului în neo-eneolitic, Biblioteca Mousaios, 17, Cetatea de Scaun, Tâegoviște, 2021 [Publicaţie]
7. Garvăn, Daniel; Munteanu, Roxana; Dinu, Cătălin; Frînculeasa, Alin, Datarea locuirii Precucuteni de la Lipia - Movila Drumul Oilor (jud. Buzău), în V. Diaconu (ed.), Ab lapide ad metallum: Studia in honorem Professoris Marin Cârciumaru, Istros a Muzeului Carol I; C. Matasă, Brăila - Piatra-Neamț, 2022, 219-231 [Publicaţie]
8. Garvăn, Daniel, 2024 [Fişă de sit] (site record source)
 
Site Photos

Scroll