Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   5176.03
Name   Situl arheologic de la Livezile - Dealul Sârbului
County   Alba
Commune   Livezile
City/Town/Village   Livezile
Place   Dealul Sârbului
Landmark   Situl se află pe partea stângă a Văii Aiudului, la intrarea dinspre vest în localitatea Livezile, chiar deasupra unei cariere contemporane de exploatare a calcarului. Dealul are o altitudine de aproximativ 650 m, este de formă elipsoidală, iar pe feţele estice şi nordice au fost amenajate artificial un număr de cel puţin patru terase ce în decursul secolului XX au fost cultivate agricol. Deoarece acestea nu au fost cercetate arheologic, nu putem spune dacă au fost amenajate în vechime sau doar în perioada modernă şi contemporană.
Hydrographic landmark - name   Pârâul Aiudului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   descoperire funerară; locuire
Site Type   necropolă; aşezare
Date of discovery   1885
Last record update   10.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă tumulară  Epoca bronzului Copăceni; Wietenberg; Coţofeni  

La NV de sat, pe „Dealul Sârbului” se află trei tumuli, dintre care doi, de mari dimensiuni, au fost exploraţi de K. Herepey în 1885. În interiorul lor s-au găsit câte două morminte, protejate de o calotă construită din blocuri de piatră calcaroasă şi conţinând schelete umane chircite, aşezate pe partea dreaptă, orientate NE-SV. Inventarul funerar constă din vase de lut lustruite şi ornamentate cu serii de împunsături. Pe pieptul unuia din schelete s-au găsit o spirală dublă de tipul „ochelari” şi un cârlig în formă de S, ambele de cupru. S-au mai găsit topoare de piatră, o râşniţă, sule de os, cenuşă, cărbuni şi multe fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni, Bronzului timpuriu şi culturii Wietenberg. Lângă unul dintre tumuli s-a găsit un stâlp de piatră, înalt de 1 m, şi o lespede dreptunghiulară de 2 x 1 m, împrejurul cărora se aflau multe oase de animale, cărbune şi cenuşă. S-a presupus că ar fi vorba de un „altar” servind la cultul morţilor în legătură cu tumulii (material din tumuli şi din aşezare se află la MIC, 6696-6729, V 9976-9977 şi la Mz. Aiud, 1429-1525).
Primul tumul, de formă elipsoidală (15,5 x 12 m.), avea înălţimea de 2 m. Sub un strat de pământ, movila era protejată de două rânduri de piatră, după care urma un nou strat superficial de sol, ce acoperea scheletele depuse pe nivelul antic de călcare. În zona centrală a movilei au fost găsite două morminte. M.1 conţinea un schelet de adult, chircit pe partea dreaptă, orientat NE-SV. Bogatul său inventar funerar cuprindea o amforă cu corp sferic şi gâtul cilindric, decorată cu o combinaţie de brâuri alveolate, dispuse orizontal şi vertical, având gura acoperită cu o ceaşcă, vasul fiind aşezat lângă cap. În zona pieptului s-a găsit un pandantiv în formă de ochelari şi un cârlig dublu din cupru, la care se mai adăugau 3 topoare din piatră perforate şi o sulă de os aşezate lângă trunchi şi o râşniţă la picioare. M.2 conţinea un schelet identic ca orientare şi poziţie cu precedentul, inventarul său funerar cuprinzând mai multe ceşti cu fundul rotund, având toartele rupte, una decorată cu motive triunghiulare incizate, alta fără decor. În afara ceştilor depuse lângă cap, s-au mai găsit două topoare perforate din piatră, unul întreg, altul fragmentar, depuse lângă trunchi. În pământul de la baza tumulului s-au mai descoperit oase de animale, fragmente ceramice şi două statuete zoomorfe, precum şi bucăţi de cărbune. Din acest mormânt provine primul pandantiv- 165 ochelari descoperit de către S. Fenichel în Transilvania, aparţinând începutului epocii Bronzului, cel mai probabil grupului cultural Copăceni.
Al doilea tumul avea tot o formă elipsoidală (13,5 x 9m.) şi o înălţime de 1,5 m. Modul de construcţie era identic cu primul, în el fiind găsite tot două morminte. M.1, aflat spre marginea sudică a movilei, conţinea un schelet chircit pe partea dreaptă, orientat N-S, craniul său fiind protejat cu o cutie de lespezi de piatră. Conform aprecierilor lui H. Herepey, individul avea vârsta de cca. 50-60 de ani, craniul prezentând caracteristici dolicocefale. Inventarul funerar consta dintr-un vas cu gura uşor evazată, lucrat din pastă cenuşiu-negricioasă şi decorat pe buza răsfrântă sub formă de manşetă, precum şi pe pântec cu un şir dublu de impresiuni. La acesta se mai adăugă un topor perforat şi o spatulă de os. M.2, situat la cca. 0,50 m distanţă faţă de primul, aparţinea unui individ matur de cca. 30-40 de ani, chircit pe partea dreaptă şi orientat N-S. Inventarul era format dintr-un vas bitronconic, prevăzut cu trei toarte tubulare şi un altul neornamentat, ambele depuse la cap, la care se mai adăugau câteva topoare perforate. Tot din cuprinsul tumulului mai provin numeroase fragmente ceramice, unele cu decor Coţofeni

 
aşezare  Epoca bronzului Livezile; Coţofeni IIIc  

Relativ recent au fost realizate sondaje pe platoul superior al dealului, care se preta cel mai bine unei locuiri de durată. Aici a fost identificat un singur nivel de locuire al cărui material arheologic a fost încadrat ca aparţinând grupului Livezile. Popa consideră că aceste fragmente ceramice ar aparţine unei locuiri de tip Coţofeni IIIc.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1885

Muzeul rarităţilor şi lucrurilor rare HEREPEY Károly

Bibliography
1. Studiu istoric general - PUG Comuna Livezile, județul Alba, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll