Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   142131.22
Name   Necropola tumulară de la Mirşid - Dealul Pietroasa
County   Sălaj
Commune   Mirşid
City/Town/Village   Mirşid
Place   Dealul Pietroasa
Landmark   Se află în pădurea de la nord-vest de Ortelec. În această zonă, la nord de şoseaua Zalău-Moigrad-Jibou, la contactul între teritoriul administrativ al Zalăului cu cel al comunei Mirşid, în pădure, mai precis pe culmea prelungă ce porneşte din zona trecătorii „Poarta Meseşană” se află numeroase movile (cel puţin 12), care sunt prezentate ca turnuri romane (Gudea,1997, 79-80). Unele sunt mai bine păstrate, altele sunt mai aplatizate sau chiar tăiate de numeroasele drumuri de căruţe amenajate în pădure.
Geomorphology   colină
Land utility   pădure
Description   Există cel puţin două grupări semnificative de movile antropogene, pe care le putem considera construcţii funerare (tumuli) datând dintr-o epocă istorică greu de precizat în lipsa cercetărilor.
Confruntând descrierile realizate de către Nicolae Gudea, s-a constatat că de fapt unii dintre aceşti tumuli au fost identificaţi de către autor drept posibile turnuri de semnalizare cu structură de lemn. Necropola tumulară începe la capătul străzii "Deleni" din Ortelec, spre nord, chiar acolo unde culmea împădurită coteşte cu câteva grade spre est. La circa 50 m nord de liziera pădurii există două movile apropiate, dintre care una pare supraînălţată artificial şi în mijloc are o adâncitură, iar spre est are o ruptură. Această movilă este identificată de către N. Gudea drept turnul din punctul "Acastauă". Grosul grupării tumulare apare la circa 100 m spre vest de punctul "Acastauă" şi continuă pe culme, aproximativ până pe vârful următor spre vest de la dealul "Poguior".
Notes   Se instituie ca sit arheologic şi ca suprafaţă a acestei necropole tumulare o
zonă cu lăţimea de 100 – 170 m şi cu lungimea de 1700 m, ce cuprinde, începând de la liziera pădurii din zona „Acastău”, întrega culme a dealurilor „Acastauă”, „Dealul Pietroasa 1 – 2” şi „Dealul Mare”, inclusiv până la ultimul vârf împădurit înainte de vârful care cuprinde exploatarea de alabastru, vârf situat vis-a-vis de dealul „Poguior”.
Datorită faptului că necropola tumulară se întinde atât în unitatea administrativ - teritorială a Zalăului cât şi a comunei Mirşid, poligonul sitului a fost tăiat în două, şi anume - înregistrarea de faţă alături de înregistrarea „Necropola tumulară de la Zalău - Dealul Pietroasa”, având codul RAN - 139713.56
Last record update   26.09.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  neprecizată        

Bibliography
1. Muscă, Elena; Matei, V. Alexandru; Bejinariu, Ioan; Băcueț-Crișan, Dan; Băcueț-Crișan, Sanda, Actualizare Pug Municipiul Zalău, Studiu istoric, 2006-2009, 38 [Studiu istoric] (site record source)
2. Gudea, Nicolae, Der Dakische Limes. Materialen zu seiner Geschichte, 1997, 79-80 [Publicaţie]
 
 
Scroll