Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   125052.03
Name   Descoperirile izolate de la Nemţişor - Pădurea Dumbrava-Branişte
County   Neamţ
Commune   Vânători-Neamţ
City/Town/Village   Nemţişor
Place   Pădurea Dumbrava-Branişte
Landmark   Descoperirile au fost făcute pe un promomtoriu natural împădurit, orientat vest-est, pe terasa dreaptă a pârâului Nemţişor, delimitată la vest de intersecţia DJ15B cu DJ155C şi la est de intersecţia DJ15 B cu DC169.
Hydrographic landmark - name   Nemţişor
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   pădure
Site Class   descoperire izolată
Site Type   artefact
Description   Zona cu descoperiri metalice multiple a apărut ca urmare a activităţii de căutare autorizată a metalelor desfăşurată în perioada iunie 2021-iunie 2022. Ca urmare a acestei intreprinderi individuale a fost descoperit un număr de 169 obiecte metalice databile din perioada Epocii bronzului (seceri fragmentare) şi până în perioada contemporană (monete şi medalii din prima jumătate a sec. 20. Pachetul descoperirilor este completat de un lot de 230 cartuşe care au fost predate I.S.U. Neamţ.
Cercetările viitoare vor duce la o mai bună delimitare a zonelor arheologice şi la împărţirea lor pe perioade istorice.
Notes   Întreaga suprafaţă a fost deranjată de intervenţii umane recente.
Date of discovery   iunie 2021-septembrie 2022
Site Surface   24 ha
Natural hazards   Foc natural: 4 / 17.10.2022; Animale: 3 / 17.10.2022; Alunecări de teren: 4 / 17.10.2022
Human risk   Vandalism: 4 / 17.10.2022; Incendii provocate: 4 / 17.10.2022
Ownership   public
Last record update   17.10.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
obiect metalic  Epoca bronzului        
obiect metalic  Epoca fierului        
obiect metalic  Epoca geto-dacică        
obiect metalic  Epoca migraţiilor        
obiect metalic  Epoca medievală        
obiect metalic  Epoca modernă        
obiect metalic  Epoca contemporană    

Zona delimitată a fost împărţită în două segmente de DJ 15B Târgu Neamţ-Poiana Largului.
Pe suprafaţa segmentului de nord sunt vizibile urmele unui şanţ de apărare pentru unităţi militare de infanterie. Acesta a fost construit pe terasa înaltă de pe partea dreaptă a râului Nemţişor şi are vizibilitate către nord.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2022

Direcția Județeană de Cultură Neamț BOLOHAN Neculai

Bibliography
1. Bolohan, Neculai, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll