Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   143860.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-B-11982
Name   Situl arheologic de la Ocna Sibiului - Faţa vacilor
County   Sibiu
Commune   Oraş Ocna Sibiului
City/Town/Village   Ocna Sibiului
Place   Faţa vacilor
Place, other names   La Făgădău
Place, other names, other languages   Tehenek oldala
Landmark   Situl se află pe malul nordic al râului Visa, la 2 km sud-vest de localitatea Ocna Sibiului, fiind delimitat de microzonele cunoscute sub toponimele Podul Coţofeni (la est) şi Podul Făgădăului (la vest).
Hydrographic landmark - name   Visa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl arheologic are o întindere considerabilă, fără a i se cunoaşte limitele, prin cercetări arheologice sau prospecţiuni neinvazive. Cercetările au debutat în anul 1959 (secţiunile I, III), continuate în 1960 (secţiunile IV-VII). Cele mai complete observaţii privind stratigrafia verticală şi orizontală au fost făcute în S IV şi S V/1960.
Notes   La verificarea în teren, nu am mai putut identifica urmele vechilor secţiuni arheologice. La suprafaţa solului nu am descoperit materiale sau structuri arheologice. În prezent, suprafaţa sitului este utilizată ca păşune.
În localitate sunt menţionate urme Bodrogkeresztur.
Site Surface   3 ha
State of preservation   bună / 24.06.2009
Ownership   public
Owner   consiliul local Ocna Sibiu
Last record update   07.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Turdaş  

În acest context au fost descoperite importuri din ariile culturale învecinate Boian şi Gumelniţa.

 
Aşezare  Eneolitic Petreşti  

În acest context au fost descoperite importuri din ariile culturale învecinate Boian şi Gumelniţa.

 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg      
Aşezare  Epoca fierului Hallstatt      
Aşezare  La Tène dacă      
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III)    

Materialele descoperite în urma campaniei din 2014 sunt specifice comunităţilor norico-pannonice, toate complexele dezvelite prin intermediul cele două secţiuni fiind datate în perioada de existenţă a provinciei romane Dacia. Materialul arheologic este în mare parte unul tradiţional celtic, dar există şi o importantă cantitate de obiecte tipic romane.

În S IV, cercetată în timpul campaniei din anul 1960, sub nivelul vegetal au fost identificate materiale arheologice de epocă romană (ceramică, resturi de mozaic).

 
Aşezare  Eneolitic Bodrogkeresztúr      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2017

Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu PURECE Silviu Istrate
BOROȘ Teodor Ștefan
UNGUREANU Augustin-Ionel
2. cercetare preventivă 2014

Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu ISTRATE PURECE Silviu
CINTEZĂ Monica
CORNICI Gheorghe Cătălin
DOGĂRESCU Alexandra Filoftea
UNGUREANU Augustin-Ionel
3. cercetare sistematică 2010

Autorizaţia de cercetare arheologică sistematică nr. 113/2010

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu POPA Dumitru
PURECE Silviu Istrate
4. cercetare sistematică 2008

Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu POPA Dumitru
PURECE Silviu
MĂRGINEAN Ovidiu-Vasile
5. cercetare sistematică 2007

* POPA Dumitru
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu * *
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu * *
6. cercetare sistematică 2006

Autorizaţia de cercetare arheologică sistematică nr. 136/2006

*** * *
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu POPA Dumitru
MIHAI Chiriac
CÂRSTEA Paraschiva
7. neprecizat 2005

Cercetare arheologică neautorizată.

*** * *
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu POPA Dumitru
GHEORGHE Dragoș
CÂRSTEA Paraschiva
8. 1959-1960

Secțiunile I, III în 1959 și secțiunile IV-VII în 1960.

Muzeul Naţional Brukenthal PAUL Iuliu

Bibliography
1. Popa, Dumitru, Villae, vici, pagi. Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatică, Bucureşti, 2002, 135, punct 436 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 33 A 057, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://evt-as.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ufw0thnzjs2ge1s62zlet4ku2f5w?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22lmi-sibiu-1991.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27lmi-sibiu-1991.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJSYHGRGV3SCK2MWA%2F20240311%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240311T084403Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=dbebe2cf963c60e2ec9fdc3ec021259196cb60076d622a486c0e18b670a21681 [Proiect LMI] (site record source)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, XIX, Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca, 1999, 687 [Publicaţie] (site record source)
4. Popa, Dumitru, Ocna Sibiului - Faţa Vacilor, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
5. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3449 [Publicaţie] (site record source)
6. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, 243-245, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3716&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor-La-Fagadau-2006 [Publicaţie] (site record source)
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2015, 2305, 105, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://evt-as.s3.eu-central-1.amazonaws.com/dzya8o3zeq5uhywgwx38q3uzvsww?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22LMI-SB.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27LMI-SB.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAJSYHGRGV3SCK2MWA%2F20240311%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20240311T083649Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=9ebb410a80259f5d383b92dc309f1b944338183cf2e0bc85d97303cb50e625c8 [Ordin MCC] (site record source)
8. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4048&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2008 [Publicaţie]
9. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 153-154, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu]
10. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 223, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5436&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2014 [Publicaţie]
11. Popa, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 92, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4565&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2010 [Publicaţie]
12. Purece, Silviu et all, Ocna Sibiului | Punct: Faţa Vacilor-La Făgădău | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5870&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor-La-Fagadau-2017 [Publicaţie]
13. Roman, Cristian-Constantin; Vasilescu, Florea, Memoriu General - Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic și regulament local de urbanism pentru orașul Ocna Sibiului, județul Sibiu, 2020, 22; 167-169 [Studiu istoric]
14. Roska, Márton, Az aeneolithikum kolozskorpadi I, jellegü emlekei erdelyben, KözlC, 1, 1941, 77 [Publicaţie]
15. Paul, Iuliu, Sondajul arheologic de la Ocna Sibiului (r. Sibiu, reg. Braşov), Materiale și Cercetări Arheologice, 8, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1962, 193-203, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122331-sondajul-arheologic-de-la-ocna-sibiului-r-sibiu-reg-brasov--materiale-si-cercetari-arheologice-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--8-1962 [Publicaţie]
16. Paul, Iuliu, Săpăturile arheologice din vara anului 1960 de la Ocna Sibiului (jud. Sibiu), Materiale și Cercetări Arheologice, 9, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1970, 97-105, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122726-sapaturile-arheologice-din-vara-anului-1960-de-la-ocna-sibiului-jud-sibiu--materiale-si-cercetari-arheologice-institutul-de-arheologie-vasile-parvan--9-1970 [Publicaţie]
17. Paul, Iuliu, Cultura Petrești, Museion, București, 1992 [Publicaţie]
18. Roska, Márton, Az erdélyi őskori festett agyagmuvesség, 1943, 77 [Publicaţie]
19. Popa, Dumitru, Aşezarea norico-pannonică de la Ocna Sibiului, Relaţii interetnice în spaţiul românesc. Populaţii şi grupuri etnice (sec. II a.Chr - sec. V p.Chr), II, Altip, Alba Iulia, 2006, 141-166 [Publicaţie]
20. Popa, Dumitru, Viaţa rurală în Transilvania romană, Sibiu, 2000 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll