Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157442.07
Name   Aşezarea de epoca medievală de la Pădureni - Selişte NV
County   Timiş
Commune   Pădureni
City/Town/Village   Pădureni
Place   Selişte NV
Place, other names   Obiectiv 4
Landmark   Situl arheologic se află la 1,8 km S de biserica ortodoxă din Pădureni, la 1,7 km NNE de biserica ortodoxă din Jebel, la 1,12 km E de E 94 Şag – Jebel şi la 180 m S de versantul stâng al Pârâului Timişul Mort. Din punct de vedere geografic, situl este amplasat în Câmpia Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest. Morfologic, obiectivul este amplasat într-o zonă plată, speculând o zonă mai înaltă cu aproximativ 2 m faţă de terenul din jur. Grindul, înainte de lucrările habsburgice de sistematizare, era înconjurat de meandre de divagare ale Râului Timiş.
Hydrographic landmark - name   Timişul Mort
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui bogat material arheologic medieval timpuriu, dezvoltat şi târziu, amplasat pe una dintre terasele din versantul stâng al Pârâului Timişul Mort. Există şi ceramică roşie care poate să fie, foarte bine, atât de factură romană, cât şi medievală de bună calitate.
Discoverer   Liviu Măruia şi studenţii Lucian Vidra, Alice Abagiu
Date of discovery   2007
State of preservation   medie / 23.02.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 23.02.2016
Last record update   02.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală timpurie        
Aşezare  Epoca medievală        
Aşezare  Epoca medievală târzie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
VIDRA Lucian
ABAGIU Alice

Bibliography
1. Măruia, Liviu; Vidra, Lucian; Abagiu, Alice [Fişă de sit] (site record source)
2. Micle, Dorel; Floca, Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Pădureni, județul Timiș - "Perimetrul Pădureni - P.U.G.". Memoriu general, 2015 [Studiu istoric]
 
 
Scroll