Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   123433.03
Name   Situl arheologice de la Petricani-Cetăţuie (Deal la Cetăţuie)
County   Neamţ
Commune   Petricani
City/Town/Village   Petricani
Place   Deal la Cetăţuie
Landmark   Situl arheologic este amplasat pe locul numit Deal la Cetăţuie (434m), care face parte din zona centrală a Dealului Boiştea, către iesirea sud-estică din depresiunea Neamţ. Situl se află la 350 m sud de malul drept al râului Ozana.
Hydrographic landmark - name   Ozana
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure
Site Class   aşezare fortificată
Site Type   aşezare
Description   Situl arheologic este amplasat la cota maximă a punctului Deal la Cetăţuie şi este alcătuit din două ansambluri: 1. o aşezare fortificată cu şanţ de apărare şi 2. o succesiune de lucrări genistice. Panta sudică a dealului pe care se află aşezarea fortificată arată urmele vizibile ale alunecărilor de teren succesive. Acestea au afectat configuraţia şi suprafaţa aşezării preistorice. Extremitatea estică a acesteia a foat afectată de lucrări genistice (tranşee de infanterie, locaş de tragere pentru mitralieră) din Al Doilea Război Mondial. Urme ale acestor intervenţii, sub forma unor gropi care provin de la două bordeie, se observă şi pe latura nordică şi vestică. La suprafaţa solului a fost identificat un fragment de olărie şi două obiecte fragmentare din piatră.
Notes   Zona platoului pe care se află aşezarea fortificată prezintă numeroase gropi rezultate ale diferitelor tipuri de intervenţii antropice în sol.
Date of discovery   5 noiembrie 2018
Site Surface   2,1 ha
State of preservation   medie / 07.11.2018
Natural hazards   Alunecări de teren: 4 / 07.11.2018
Human risk   Demolare: 4 / 07.11.2018; Afectare parţială: 4 / 07.11.2018
Last record update   07.11.2018
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Şanţ de apărare  Epoca bronzului-Începutul Epocii fierului        
Amenajări genistice  Perioada contemporană (Al Doilea Război Mondial)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de suprafață 2018

Situl a fost investigat ca urmare a recuperării detectoristice a opt obiecte din bronz pe parcursul lunii octombrie 2018. Obiectele au fost predate de către descoperitor Direcția Județeană de Cultură Neamț și apoi transferate către Complexul Muzeal Județean Neamț. Din relatările autorului descoperirii rezultă că obiectele au fost identificate pe locul numit Deal la Cetățuie, aflat într-o pădure, în extremitatea sudică a comunei Petricani. În ziua de 5 noiembrie 2018 s-a realizat cercetarea de suprafață pe locul indicat. Cercetarea a avut ca obiectiv aflarea cât mai multor date privind geografia și conținutul cultural al locului.

* GAFINCU Alexandru
* BOLOHAN Neculai
Direcția Județeană de Cultură Neamț * *
Complex Muzeal Județean Neamț * *

Bibliography
1. Bolohan, Neculai, RAN - FIŞĂ DE SIT ARHEOLOGIC - Sit Petricani-Cetățuie, 2018 [Fișă de sit]
2. Petricani-Cetățuie. Plan general, http://atlas.anpm.ro/atlas# [hartă]
3. Petricani-Cetățuie. Plan topografic (menționat în fișa de sit fără detalii) [plan topografic]
4. fotografii
5. imagini satelitare
 
 
Scroll