Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101788.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-20259
Name   Situl arheologic de la Poşta - la nord de sat
County   Ilfov
Commune   Cernica
City/Town/Village   Poşta
Place   la nord de sat
Landmark   Situl se află pe malul drept al Dâmboviţei, între drumul spre Frunzăneşti şi marginea de nord a satului.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Site Surface   1 ha
Last record update   05.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     IF-I-m-B-20259.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. al VI-lea) neprecizată     IF-I-m-B-20259.02 
Aşezare  Epoca postromană (secolele al III-lea-al IV-lea)       IF-I-m-B-20259.03 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele al IX-lea-al X-lea)       IF-I-m-B-20259.01 
Aşezare  Neolitic neprecizată     IF-I-m-B-20259.05 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2013

68/2012-autorizatie de cercetare

Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița ȘERBĂNESCU Done

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1607, poz.398 [Ordin MCC]
3. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică]
4. Iosipescu, Raluca, Fișă de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare P.U.G., Comuna Cernica, Județ Ilfov, 2011 [Fişă de sit]
5. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 1796, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-IF.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll