Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179445.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-B-15231
Name   Situl arheologic de la Pruni - 2
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Pruni
Landmark   Situl arheologic se află la cca 700 de metri nord de satul Pruni, pe traseul conductei de aducţiune Argeş - lacul Văcăreşti, pe malul sudic al pârâului Sabar, la cca 880 de metri vest de şoseaua Măgurele - Dumitrana.
Hydrographic landmark - name   Sabar
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl arheologic cuprinde o aşezare Hallstatt şi o aşezare La Tene din secolele II - I a. Chr.
Notes   Delimitarea perimetrului sitului şi a zonei de protecţie a fost reglementată în PUG-ul oraşului Măgurele din 2006, fiind propuse de arheologul Vasilica Sandu Cuculea.
Site Surface   3,412 ha
Ownership   privată
Last record update   22.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt neprecizată     IF-I-m-B-15231.02 
Aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) geto-dacică     IF-I-m-B-15231.01 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1608, poz.413 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice - 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1796-1797, poz 423 - 424, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-IF.pdf [Baza LMI]
4. Ungureanu, Cristiana; Tulica, Sorin; Dumitru, Valentina; Deny, Daniel, Plan monumente istorice și situri arheologice, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Referinţă cartografică]
5. Sandu Cuculea, Vasilica, Lista siturilor arheologice din teritoriul intravilan și extravilan al orașului Măgurele și al localităților suburbane, județul Ilfov, Planul urbanistic general al orașului Măgurele, județul Ilfov, București, 2006 [Document de arhivă]
 
 
Scroll