Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179445.04
Name   Situl arheologic de la Pruni - Centura Bucureşti Sud, km 80+770 - 81+030
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Pruni
Landmark   Situl arheologic se află în partea de nord a localităţii Pruni, la cca 730 m nord de marginea satului, la cca 315 m sud de malul sudic al pârâului Sabar, pe traseul şoselei de Centură Bucureşti, între kilometrii 80,7 şi 81,03.
Hydrographic landmark - name   Sabar
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Situl arheologic a fost identificat şi delimitat în octombrie 2020 în urma unui diagnostic arheologic intruziv şi a fost cercetat prin săpături preventive între lunile mai şi iunie 2021, cercetări ce au precedat lucrările de construire a Autostrăzii A0, Centura Bucureşti Sud, lot 2. În cadrul acestor cercetări au fost identificate şi documentate 30 de contexte arheologice, dintre care 22 au fost gropi cu resturi menajere, 5 morminte de incineraţie, două vase depuse şi o aglomerare de material/rest de strat de cultură. A fost indentificată astfel o aşezare de epoca bronzului. Un complex arheologic poate fi datat în cea de-a doua epocă a fierului, iar un altul aparţine epocii medievale târzii. Stratigrafia sitului se prezintă astfel: între 0 şi 0,2/0,3 m adâncime este stratul vegetal; între 0,2/0,3 şi 0,4/0,5 m adâncime este stratul de cultură caracterizat printr-un sediment brun închis, cu pigmenţi de cărbune şi chirpici. Între 0,5/0,6 şi 0,8/0,8 m adâncime este un nivel steril arheologic, caracterizat printr-un pământ galben-roşcat, lutos.
Notes   Perimetrul delimitat în Serverul Cartografic reprezintă doar suprafaţa cercetată în anul 2021, care a fost descărcată de sarcină arheologică. Zona reprezintă marginea sitului arheologic. În documentaţia ca a reprezentat sursa primară a introducerii sitului în RAN nu am identificat poligonul cu perimetrul întregii zone cu potenţial arheologic.
Discoverer   Elena Lăcrămioara Istina, Dănuţ Prisecariu, Petre Colţeanu, Tiberiu Plăcintă, Laura Gheorghiu
Date of discovery   octombrie 2020
Site Surface   9070
State of preservation   bună / 20.03.2024
Natural hazards   Cutremur: 3 / 20.03.2024; Inundaţii: 3 / 20.03.2024; Foc natural: 1 / 20.03.2024; Incendii: 1 / 20.03.2024; Animale: 3 / 20.03.2024; Insecte: 1 / 20.03.2024; Tornade: 1 / 20.03.2024; Exces de apă în sol: 3 / 20.03.2024; Exces de salinitate în sol: 1 / 20.03.2024; Exces de aciditate în sol: 1 / 20.03.2024
Human risk   Demolare: 1 / 20.03.2024; Afectare parţială: 5 / 20.03.2024; Vandalism: 3 / 20.03.2024; Furturi: 1 / 20.03.2024; Incendii provocate: 1 / 20.03.2024
Ownership   publică
Last record update   27.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului    

Au fost cercetate 20 de gropi cu resturi menajere şi două vase depuse. Suprafaţa cercetată în anul 2021 pare a fi marginea acestei aşezări.

 
Necropolă de incineraţie  Epoca bronzului    

În cadrul cercetărilor preventive din 2021 au fost cercetate cinci morminte de incineraţie în urnă funerară aflate într-o stare de conservare foarte precară, solul fiind acid.

 
aşezare  La Tène geto-dacică  

În 2021 a fost identificată o groapă cu resturi menajere cu fragmente ceramice lucrate la roată.

 
aşezare  Epoca medievală târzie    

În 2021 a fost documentată o groapă cu resturi menajere cu fragmente ceramice lucrate la roată, pictate.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2021

Cercetarea s-a desfășurat între lunile mai și iunie 2021, în baza autorizației nr 274/2021. Au fost cercetate un număr de 30 de contexte arheologice, din care cele mai multe sunt gropi cu resturi menajere (22), 5 morminte de incinerație, două vase depuse, un rest de strat/aglomerare de material, care a fost tratată ca un complex. Cele mai multe materiale arheologice pot fi atribuite epocii bronzului. O groapă cu resturi menajere poate fi atribuită celei de-a doua epoci a fierului și o alta epocii medievale. Concluzia cercetărilor din cadrul acestei campanii o reprezintă identificarea marginii unei așezări din epoca bronzului.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
SC Banat Archaeosave SRL HEROIU Andrei
GHEORGHE Laura
BOERU Paul Marian
FLOREA Codruţ
SAVA Mădălina
COSTEA Sorin
2. diagnoză 2020

Diagnostic arhelogic intruziv realizat în luna octombrie, în urma căruia situl este identificat și delimitat. Pe baza materialului ceramic descoperit s-a formulat ipoteza identificării unei așezări neolitice și din epoca bronzului, parțial confirmată de cercetările din 2021.

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" - Bacău ISTINA Elena Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
PLĂCINTĂ Tiberiu
GHEORGHIU Laura

Bibliography
1. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Colțeanu, Petre; Plăcintă, Tiberiu; Gheorghe, Laura, Raport parțial de diagnostic arheologic intruziv Centura București Sud, lot 2, km. 69+000 - 85+300 (KM. 70+700 - 85+300), Bacău, 2020 [Document de arhivă]
2. Istina, Elena Lăcrămioara; Prisecaru, Dănuț; Heroiu, Daniel; Gheorghe, Oana; Boeru, Paul Marian; Florea, Codruț; Sava, Mădălina; Costea, Sorin, Raport de cercetare arheologică preventivă, Centura București Sud, lot 2, km 69+000 - 85+300, Sit 5 - km 80+770 - 81+030, Pruni, oraș Măgurele, jud. Ilfov, Bacău, 2021 [Document de arhivă] (site record source)
 
Site Photos

Scroll