Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   44854.06
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BZ-II-a-A-02463
Name   Ansamblul mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Râmnicu Sărat
County   Buzău
Commune   Municipiul Râmnicu Sărat
City/Town/Village   Râmnicu Sărat
Address   Str. Primăverii 4
Landmark   Ansamblul arhitectonic aparţinând fostei mănăstiri "Adormirea" din Râmnicu Sărat este situat pe malul stâng al râului Râmnic, în marginea de S a oraşului actual, ocupând colţul intersecţiei dintre străzile C. Brâncoveanu şi Primăverii.
Hydrographic landmark - name   Râmnic
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Din complexul mânăstiresc se mai păstrează fosta stăreţie, ocupată de sediul Muzeului Municipal, biserica fostei mănăstiri, transformată în biserică parohială, laturile de S şi E ale zidurilor de incintă, "Palatul Brâncovenesc" aflat pe latura de V şi patru dintre turnurile de apărare. Fortificaţia mănăstirii a fost construită la sfârşitul secolului al XVI-lea, pe locul unde se afla o biserică de lemn, cu hramul "Sfântul Gheorghe", numită apoi "Mănăstirea grecilor din Râmnic". Între 1691 - 1697 a suferit notabile transformări la iniţiativa spătarului Mihai Cantacuzino şi a nepotului său, domnitorul Constantin Brâncoveanu. A suferit noi transformări şi adăugiri între 1784 - 1793, în prima jumătate a secolului al XIX-lea (1802, 1844), în 1871 - 1872, 1892, 1898.
Last record update   11.10.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică  Epoca medievală dezvoltată (1697) neprecizată  

La sfârşitul secolului al XVI-lea s-a construit o nouă biserică, iar în jurul acesteia, actuala incintă de cărămidă, asupra căreia s-au realizat intervenţii ulterioare de întreţinere sau parţială demantelare, puse în evidenţă de cercetarea din 1994.

BZ-II-m-A-02463.01 
Casă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02463.02 
Chilie  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată  

Chiliile erau acoperite cu bolţi semicilindrice din cărămizi, sprijinite pe pereţii despărţitori, arcele acestor bolţi fiind parţial înglobate / întreţesute cu zidul incintei, pe care se păstrează amprentele lor. Peste bolţile semicilindrice ale chiliilor şi depozitelor era amenajat un drum de strajă şi de intervenţie la nivelul căruia sunt practicate în zidul de incintă guri de tragere; locaşurile de încastrare a structurii acestui drum se văd pe zidul de incintă de sud şi de est.

BZ-II-m-A-02463.04 
Turnuri  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată  

Biserica brâncovenească are un turn pătrat (azi clopotniţă). Acesta a fost folosit ca turn de apărare. În urma cercetărilor s-a descoperit ca accesul dinspre interiorul incintei fortificate în turnul pătrat de pe latura de sud a fost blocat cu un zid de cărămizi cândva în cursul secolului XX, când s-a practicat o uşă în peretele de sud al acestui turn, prin care se face accesul în prezent.

În cadrum proiectului de restaurare s-a hotărât ca turnul pătrat de pe latura de sud să fie dezafectat de actuala folosinţă şi va fi restaurat ca turn de apărare.

BZ-II-m-A-02463.05 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02463.06 
Chilie  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII) neprecizată     BZ-II-m-A-02463.07 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XVI) neprecizată  

Acest cimitir s-a dezvoltat în jurul unei biserici parohiale, probabil biserica de lemn cu hramul "Sfântul Gheorghe", aflată pe amplasamentul bisericii actuale.

 
aşezare  Epoca migraţiilor Sântana de Mureş - Cerneahov      
aşezare  Neolitic Boian / Giuleşti      
aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)    

În nivelul de locuire feudală, datat în secolele XV-XVI, au fost descoperite gropi menajere şi de cereale, conţinând inventar ceramic.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2011

Muzeul Judeţean Buzău CONSTANTINESCU Eugen Marius
STĂICUȚ Gabriel Ion
DINU Cătălin Constantin
2. cercetare sistematică 1994

* LUPU Emil
* NICODEI Aurel
* APOSTU Aurora Emilia
MJ Buzău * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 714, poz. 761-763, 765-768 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lupu, Emil, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1159 [Publicaţie]
3. Lupu, Emil, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=99 [Publicaţie]
4. Constantinescu, Eugen-Marius, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4855&d=Ramnicu-Sarat-Buzau-Complexul-Brancovenesc-str-Primaverii-nr-4-2011 [Publicaţie]
5. Constantinescu, Eugen-Marius, Raport de cercetare arheologică preventivă. Râmnicu Sărat-Complexul brâncovenesc str. Primăverii 4, 2011 [raport]
 
 
Scroll