Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1311.02
Name   Situl arheologic de la Sâncrai - Sit arheologic nr. 9 (Km 38+470 - 38+870) de pe tronsonul autostrăzii Sebeş-Turda, lot 2
County   Alba
Commune   Municipiul Aiud
City/Town/Village   Sâncrai
Place   Sit arheologic nr. 9 (Km 38+470 - 38+870) de pe tronsonul autostrăzii Sebeş-Turda, lot 2.
Place, other names   Darvas
Landmark   Situl arheologic nr. 9 de pe lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda este situat în hotarul satului Sâncrai pe terasa înaltă de pe malul stâng al râului Mureş.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă
Description   Au fost conturate câteva morminte de incineraţie şi de inhumaţie care indicau existenţa în punctul respectiv a unei necropole din epoca fierului.
Săpăturile arheologice preventive din anul 2016 au evidenţiat faptul că în aria supusă investigaţiilor s-au succedat două necropole şi nu una cum s-a presupus în primă instanţă.
Notes   SItul a fost identificat în anul 2015 cu ocazia efectuării unui diagnostic arheologic pe traseul viitoarei autostrăzi Sebeş-Turda.
Last record update   12.04.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă birituală  La Tène (sec. III-II î.Hr.) Mokronog / II B  

Necropola celtică numără 8 complexe arheologice. Dintre acestea, 5 sunt morminte de incineraţie, 2 nu conţin oseminte umane şi sunt considerate morminte cenotaf, iar 1 groapă nu are inventar, dar se asociază prin dispunerea sa topografică cu restul complexelor funerare La Téne.
Ritul funerar este în toate cazurile incineraţia cu resturile depuse în groapă. Ofranda funerară este reprezentată de vase ceramice lucrate la roată şi cu mâna, precum şi de resturi osteologice provenite de la ofrandele de carne care au însoţit defuncţii. Unele dintre aceste morminte au în inventare piese de îmbrăcăminte şi panoplii de arme constituite din spade, lănci şi scuturi care se pot data în La Tène C2. Atât piesele de îmbrăcăminte, cât şi armamentul, îşi găsesc analogii în aria locuită de taurisci, de pe teritoriul Sloveniei şi din nordul Croaţiei (grupa Mokronog, faza IIb).
Necropola celtică, la fel ca cea aparţinând orizontului scitic, se extinde în afara limitei autostrăzii, spre vest. De aceea, având în vedere marea sa importanţă istorică în înţelegerea evoluţiei comunităţilor din Transilvania înainte şi în preajma constituirii Regatului dac, se impune imperios continuarea cercetărilor în perioada următoare, de această dată sistematic şi cu fonduri alocate de Ministerul Culturii.

 
Necropolă birituală  Hallstatt târziu (sec. VII-V î. Hr) scitică  

Necropola scitică. Ea cuprinde 93 de complexe arheologice. Acestea sunt reprezentate de 77 morminte individuale de inhumaţie, 2 morminte de inhumaţie duble, 6 morminte de incineraţie, 7 gropi din care lipsesc osemintele umane (din acest motiv fiind considerate morminte cenotaf ?), 1 groapă conţinând un cal inhumat.
Defuncţii au fost însoţiţi de ofrande de carne (asociate frecvent cu cuţitaşe din fier) şi de vase ceramice. Acestea din urmă sunt reprezentate de vase mari bitronconice de diferite tipuri şi dimensiuni, de străchini şi de ceşti cu toarta supraînălţată. Unele forme de vase au analogii în aria de stepă şi de silvo-stepă din zona nord-pontică. Altele aparţin fondului local anterior orizontului scitic.
Majoritatea mormintelor conţin piese de podoabă şi accesorii vestimentare. Acestea au fost realizate din aur, bronz şi fier: aplice de îmbrăcăminte de formă treflată, cercei cu capete conice, cercei cu disc, fibule, brăţări, ace cu capete elicoidale, mărgele din sticlă, chihlimbar, scoici kauri etc.
Mormintele cu arme au în inventare, în cele mai multe cazuri, vârfuri de săgeţi (în unele cazuri asociate cu aplice de tolbă modelate zoomorf). Au fost identificate toate tipurile de săgeţi din bronz şi os caracteristice orizontului scitic din Transilvania. Au fost dezvelite de asemenea câteva morminte conţinând vârfuri de lance, topoare-ciocan şi pumnale de tip akinakes.

Trebuie precizat şi faptul că necropola se extinde în afara limitelor autostrăzii, atât spre est, cât şi spre vest, numărul mormintelor fiind prin urmare mai mare decât totalul celor dezvelite de noi. De aceea, având în vedere importanţa istorică a acestui cimitir, se impune imperios cercetarea în perioada următoare, prin săpături sistematice, a întregii necropole.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2021

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca RUSTOIU Aurel
EGRI Mariana Elena
DRĂGAN Andreea
EL SUSI Georgeta
Muzeul Banatului, Timişoara GEORGESCU Andrei
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva CĂSĂLEAN Adrian
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia CIUTĂ Beatrice
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BOBĂILĂ Rareș
BALTEȘ Gabriel-Dan
RUSTOIU Gabriel Tiberiu
Muzeul Judeţean Mureş - Târgu Mureş GÁL Szilárd Sándor
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca MUSTEAȚĂ Marina
LĂPUȘAN Bogdan
TĂNASĂ Emilia Georgiana
Universitatea de Vest, Timişoara PALL-BOTH Diandra-Natalia
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava RUSU Irina
2. cercetare sistematică 2020

Muzeul Național al Banatului - Timișoara * *
Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca DRĂGAN Andreea
EGRI Mariana Elena
RUSTOIU Aurel
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva CĂSĂLEAN Adrian
FERENCZ Iosif Vasile
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BALTEȘ Gabriel-Dan
RUSTOIU Gabriel Tiberiu
Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia BORȘAN Tudor
CIUTĂ Elena Beatrice
ŞUTEU Călin
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca MUSTEAȚĂ Marina
PUȘCAȘ Montana
CIUBOTARU Nica
Universitatea de Vest, Timişoara PALL-BOTH Diandra-Natalia
Muzeul Național al Banatului - Timișoara GEORGESCU Valentin
3. cercetare preventivă 2016

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca RUSTOIU Aurel
Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia BALTEȘ Gabriel Dan
NAGY József-Gábor

Bibliography
1. Rustoiu, Aurel etâ, Sâncrai | Comuna: Aiud | Judeţ: Alba | Punct: Sit arheologic nr. 9; (Km 38+470 - 38+870) de pe tronsonul autostrăzii Sebeş-Turda, lot 2 | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5776&d=Sancrai-Aiud-Alba-Sit-arheologic-nr-9-Km-38+470-%96-38+870-de-pe-tronsonul-autostrazii-Sebes-Turda-lot-2-2016 [Publicaţie]
2. Borangic, Cătălin, Studiu istoric pentru Planul Urbanistic General al municipiului Aiud, 2020 [Fişă de sit]
3. Rustoiu, Aurel, 44. Sâncrai, oraş Aiud, jud. Alba. Punct: Darvaș, Cronica Cercetărilor Arheologice. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 255-257, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6589&d=Sancrai-Aiud-Alba-Darvas-2020 [Publicaţie] (site record source)
4. Rustoiu, Aurel, 70. Sâncrai | Comuna: Municipiul Aiud | Judeţ: Alba | Punct: Darvas | Anul: 2021, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2021, 2022 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll