Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   7927.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-m-A-00322
Name   Biserica unitariană medievală de la Sânmiclăuş
County   Alba
Commune   Şona
City/Town/Village   Sânmiclăuş
Address   str. Cimitirului 6
Landmark   Biserica se află în zona de nord a satului, în cimitir, la cca 260 m faţă de drumul principal din sat, în punctul cel mai înalt din zonă.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Forma bisericii medievale sugerează construirea ei în secolul al XIV lea, dar aceasta putea fi construită în secolul precedent, deoarece în 1309 aşezarea purta deja numele de Sfântul Nicolae, după biserica din localitate, ce presupune existenţa unei biserici mai vechi. Biserica a fost construită iniţial în stil gotic în
secolul XIV, fiind refăcută în stil baroc în secolul XVIII. A fost o biserică romano-catolică până în anul 1668.

Biserica a avut tavan de lemn casetat până în anul 1924. Tot atunci, învelitoarea de şindrilă a fost înlocuită cu ţiglă-solzi. În 1846, şarpanta turnului a fost renovată. În 1954 au fost renovaţi contraforţii şi tavanul, iar în 1955 s-a montat pe turn un paratrăsnet. Biserica prezintă elemente gotice târzii, de caracter catolic (existenţa sacristiei cu ancadrament gotic sau fereastra astupată din axul longitudinal, în vechiul cor), care par să indice existenţa monumentului înainte de trecerea populaţiei la Reformă, deci aceasta se datează înainte de 1558. Pe una din grinzile şarpantei turnului se poate observa o inscripţie în limba maghiară cu textul „1846 Aprilis”, iar pe clopote datele „1631” şi „1928”.

Bolta din stuc a fost construită în secolul al XVIII-lea şi se crede că este opera lui Antal Türk. În 1764, parohia unitariană din Târnăveni a donat vechea coroană de amvon din scândură şi două feţe de masă folosite, dar încă în stare bună. În anul 1800 s-a pus şindrilă pe biserică. În 1806 s-a pus şindrilă pe turnul aflat într-o stare foarte deteriorată. Lucrările de renovare a bisericii s-au încheiat în 1810. Parohia şi casa cantorului au ars într-un incendiu în 1811. Între 1812 şi 1815 s-a construit casa profesorului. În 1823, o furtună a deteriorat acoperişul bisericii, care a fost reparat în acelaşi an. În anul 1838 s-a refăcut învelitoarea de şindrilă a bisericii. Noul cor pictat a fost realizat în 1841, iar în 1842 a fost planificată o altă reparaţie.

Amplasată pe un teren frecvent afectat de alunecări, această construcţie a avut de mai multe ori nevoie de refaceri, în urma cărora a rezultat forma actuală, barocă, definitivată în 1844-1845. În 1846 a fost renovată şarpanta turnului. În 1856 s-a instalat în corul estic orga construită de Metz Wilhelm din Biertan. Tot atunci, o parte din acoperişul bisericii a fost reparată şi acoperită cu şindrilă.

Turla Bisericii Unitariene din Sânmiclăuş s-a prăbuşit în 2 octombrie 2019, după ce a luat foc. În urma incendiului a fost afectat turnul-clopotniţă pe o suprafaţă de aproximativ 40 mp, iar scările din lemn care duc spre turn au fost cuprinse de flăcări. După lichidarea incendiului, pompierii au coborât din clopotniţă cele două clopote, deosebit de valoroase datorită vechimii.
Notes   În 1309 aşezarea purta numele de Sfântul Nicolae, după numele bisericii. În 1723 se menţionează că biserica de la Sânmiclăuş a fost construită de Gheorghe şi Francisc Bethlen, care erau unitarieni, în 1622 sau 1628.
State of preservation   bună / 10.07.2023
Ownership   privată
Owner   Parohia unitariană Sânmiclăuş
Last record update   10.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
biserică unitariană  Epoca medievală (sec. XIV - XIX)    

Biserica a fost construită iniţial în stil gotic, fiind compusă din turn, navă, absidă şi pridvor. Zidul turnului este gros, cu zidărie din piatră ce prezintă goluri de tragere. Turnul nu este foarte înalt şi dispune de un coridor dispus pe console. Între navă şi turn există o uşă gotică, dar între absidă şi navă nu există niciun arc de triumf. Nava are un planşeu de lemn arcuit. Absida şi nava sunt acoperite cu ţigle-solzi. Porticul este executat din lemn, într-o manieră simplistă şi inexactă. Zidurile exterioare sunt tencuite.

 

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, Monumente dispărute - modificări şi completări, MO 996bis/10.11.2005, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182/2005, Anexa 1 prim, 2004, p. 5, poz. 29 [Ordin MCC] (site record source)
2. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Șona, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
3. Nagy, M. B., Reneszánsz és barokk Erdélyben. Művészettörténeti tanulmányok, Bukarest, 1970 [Publicaţie]
4. Benkő, E., Erdély középkori harangjai és bronz keresztelő medencéi, Polis, Cluj-Napoca, 2002 [Publicaţie]
 
 
Scroll