Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158056.15
Name   Aşezarea de epoca bronzului de la Seceani - Murani NV-2
County   Timiş
Commune   Orţişoara
City/Town/Village   Seceani
Place   Murani NV-2
Place, other names   Murani Obiectiv 4
Landmark   Situl arheologic se află la 2,4 km NNV de Murani, la 4 km SV de biserica ortodoxă din Seceani, la 6,7 km NE de biserica ortodoxă din Corneşti şi la 500 m E de obârşia unuia dintre izvoarele care formează pârâul Valea Viilor.
Hydrographic landmark - name   Valea Viilor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Din punct de vedere geografic, obiectivul este amplasat în Câmpia Vingăi, subunitate a Câmpiei de Vest, la obârşia dintre izvoarele ce formează pârâul Valea Viilor, având o altitudine relativă de 11 m faţă de talvegul cursului de apă menţionat.
Notes   Aşezarea se întinde pe teritoriul a două UAT-uri, mai exact Orţişoara şi Pişchia. Acest cod RAN este atribuit perimetrului de pe teritoriul UAT Orţişoara, în timp ce codul 158225.04 desemnează perimetrul de pe teritoriul UAT Pişchia.
Discoverer   Dorel Micle, Adrian Cîntar, Leonard Dorogostaiski
Date of discovery   2006
State of preservation   medie / 26.02.2024
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 26.02.2024
Last record update   26.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare civilă  Epoca bronzului        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

Universitatea de Vest din Timişoara MICLE Dorel
CÎNTAR Adrian
Arheo Vest DOROGOSTAISKI Leonard

Bibliography
1. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric] (site record source)
2. Micle, Dorel; Cîntar, Adrian; Dorogostaiski, Leonard, 2006 [Fişă de sit]
 
 
Scroll