Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   82118.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GJ-I-s-B-09145
Name   Situl arheologic de la Şiacu - Dealul Bungeteanu
County   Gorj
Commune   Slivileşti
City/Town/Village   Şiacu
Place   Dealul Bungeteanu
Place, other names   Moşia Bungeţeanu; Dealul Cetate; Dealul Petale
Landmark   Situl este localizat la 2 km S de sat, la 600 m de pârâul Jilţ.
Hydrographic landmark - name   Jilţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   aşezare
Site Type   aşezare fortificată
Description   Situl cuprinde o aşezare fortificată atribuită fazei a doua a culturii Coţofeni şi o aşezare fortificată hallstattiană.
Date of discovery   1979
Site Surface   5 ha
Ownership   stat
Owner   Primăria
Last record update   30.10.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare fortificată  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni / B  

Este o aşezare fortificată cu şanţ şi val de apărare.

 
Fortificaţie  Hallstatt D (sec. VII - VI a. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1980

* MOTZOI-CHICDEANU Ion
MJ Gorj * *
IAB * *
2. periegheză 1979-1980

MJ Gorj * *
IAB * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1273-1274, poz. 62-64 [Ordin MCC] (site record source)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 105 [Publicaţie]
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 47-48 [Publicaţie]
5. Calatoiu, Gheorghe, Mocioi, Ion, Marinoiu, Victor, Mărturii arheologice în Gorj, Târgu Jiu, 1987, 27 [Publicaţie]
6. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Măiastra, Târgu Jiu, 2014, 53, 142 [Publicaţie]
7. Tulugea, Claudiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, VIII, Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 26, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5734-buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
 
 
Scroll