Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   41658.02
Name   Descoperirile izolate post-paleolitice de la Şinca Nouă - Situl III - Podul Chirbii
County   Braşov
Commune   Şinca Nouă
City/Town/Village   Şinca Nouă
Place   Şinca Nouă III - Podul Chirbii
Landmark   Comuna Şinca Nouă este situată la poalele munţilor Făgăraş, pe valea Şincii, la o distanţă de 30 km de Municipiul Făgăraş si 50 de km de Municipiul Braşov.
Geomorphology   vale
Site Class   descoperire izolată
Site Type   artefact
Description   În localitatea Şinca Nouă, au fost descoperite, începând cu anul 2008, trei puncte paleolitice. Cel de-al treilea punct a fost descoperit în anul 2010, denumit Şinca Nouă III-Podul Chirbii.
Notes   Scopul săpăturilor din anul 2011 a fost identificarea situaţiei stratigrafice din acest punct şi definirea pieselor litice descoperite. Din punct de vedere stratigrafic, situaţia este similară cu cea analizată în punctul Şinca Nouă II.
Date of discovery   2010
State of preservation   medie / 18.10.2018
Human risk   Afectare parţială: 2 / 18.10.2018
Last record update   17.10.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
descoperire litică  Neolitic    

Materialele arheologice sunt reprezentate doar prin piese litice care nu sunt în corelaţie cu ceramică sau alte artefacte post-paleolitice. Tehno-tipologic, acestea sunt diferite de materialele litice descoperite în celelalte două puncte. După analiza materialului litic descoperit pe întreaga suprafaţă a terenului, de cele mai multe ori remaniate de activităţile agricole, situaţia arheologică este inedită. Majoritatea pieselor litice descoperite sunt debitate din gresie silicioasă şi, într-o mai mică măsură din silex maroniu de foarte bună calitate. Produsele descoperite sunt reprezentate de lame, aşchii de reamenajare a suprafeţei de debitaj şi a planurilor de lovire, lamele şi deşeuri de debitaj. În general, lamele au o foarte bună regularitate a nervurilor şi marginilor. Lamele debitate din gresie silicioasă prezintă accidente de debitaj de tip outrepassé, de aceea au un profil foarte curbat. Lamele sunt debitate prin percuţie moale directă şi indirectă, iar aşchiile prin percuţie dură directă. Au fost descoperite două nuclee: unul din silex şi celălalt din gresie silicifiată, ambele foarte interesante din punct de vedere tehnologic. Aşa de exemplu, nucleul din silex este exploatat pe doua suprafete opuse, fiecare din ele avand negative unipolare. Se poate identifica cu usurinţă regularitatea lamelor care au fost debitate din acest nucleu.

Este foarte probabil ca punctul cercetat să reprezinte doar o zonă pentru cioplirea materialului litic, iar aşezarea să fie situată în apropierea ei. Tipurile de percuţie şi regularitatea lamelor sugerează apartenenţa pieselor unei culturi postpaleolitice, probabil neolitic sau chiar o perioadă mai târzie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2011

Scopul săpăturilor din anul 2011 a fost identifi carea situaţiei stratigrafi ce din acest punct şi defi nirea pieselor litice descoperite. Din punct de vedere stratigrafi c, situaţia este similară cu cea analizată în punctul Şinca Nouă II.

* CÂRSTINA Ovidiu
* IAMANDI Daniela
* ŞTEFĂNESCU Radu
* CÂRCIUMARU Marin
* NIŢU Elena Cristina
* ROGOZEA Octavian
Universitatea "Valahia", Târgovişte * *
Muzeul Judeţean de Istorie Braşov * *
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte * *

Bibliography
1. Cârciumaru M., Niţu E.-C., Murătoreanu G., Ştefănescu R., Deux nouveaux habitats sur la carte du Paléolithique de Roumanie, découverts en 2008 à Şinca Nouă, Annales d’Université «Valahia» Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire 10, 1, 2008, 47-54 [Publicaţie]
2. Cârciumaru, Marin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 257-258, https://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4863&d=Sinca-Noua-Brasov-Sinca-Noua-III--Podul-Chirbii-2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll