Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   7874.03
Name   Ruinele bisericii Sfântul Martin de la Şona - La biserica lui Martin
County   Alba
Commune   Şona
City/Town/Village   Şona
Place   La biserica lui Martin
Place, other names, other languages   Auf der Martinskirche
Landmark   Ruinele bisericii se află la 2,5 km sud de biserica evanghelică din Şona, pe coasta cea mai înaltă al unei creste care coboară din Dealul Şona înspre nord în Valea Târnavei şi formează partea de vest a Văii Vitelor. De la Coasta Albă un drum de pământ duce spre stânga pe coasta Bisericii Sf. Martin.
Hydrographic landmark - name   Pârâul Vitelor
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Câmpia colinară a Transilvaniei, Lunca Târnavei
Land utility   agricultură
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; cimitir
Description   Ruinele bisericii au fost identificate prin săpături la 2,5 km sud de biserica evanghelică actuală, în punctul numit „Auf der Martinskirche”, Mearteskirch („La biserica lui Martin”). În urma săpături efectuate de Martin Sinder în anul 1909 au fost identificate zidurile de fundaţie a bisericii-sală care aveau dimensiunile de 6 x 9 m, fără nişă de cor, intrarea în biserică se afla la capătul de vest al zidului de nord. În faţa acestei presupuse intrări se aflau morminte de copii (cimitirul comunităţii). Peretele fundaţiei a fost umplut cu moloz de cărămidă şi mortar. Doar câteva cărămizi intacte aşezate ca un zid au fost găsite din perete. Două dintre ele au fost depuse în sacristia Şona. Aceste cărămizi de mari dimensiuni şi lutul a fost frământat şi ars excelent. Suprafaţa bisericii şi a cimitirului este de 620 mp. La săparea mormintelor, s-a constatat că morţii erau îngropaţi doar la o adâncime de 40 cm. Antebraţele erau încrucişate, mâinile erau libere. Nu a fost găsit un fel de inventar funerar. Acest lucru indică faptul că morţii au fost îngropaţi fără sicrie şi îmbrăcăminte, probabil doar înfăşuraţi într-un cearşaf. Acest lucru indică o stare de pauperizare şi posibile accentuări biblice ale ritului funerar. La aproximativ 11 metri sud de cimitir, s-au găsit cărămizi foarte umede şi chirpici care au fost arse în pământ, de parcă ar fi fost un cuptor dintr-o colibă sau o vatră de cărămidă.
Aparent, prima biserică medievală din Şona a ajuns o ruină până la sfârşitul secolului al XV-lea ca urmare a vechimii sau a distrugerilor războaielor. Pe la 1450-1452 biserica cu hramul Sfântului Martin a fost demolată şi prin refolosirea materialelor sale în primul sfert al secolului XVI s-a construit mica biserică-sală cu cor îngust, care se află şi astăzi în picioare. Pe un turn din biserica actuală, unde s-a folosit piatră din construcţia dărâmată, este inscripţionat anul 1464, dovadă că a existat şi o altă biserică .
Cimitirul şi ruinele bisericii Sf. Martin au fost folosite ca teren arabil până la exproprierea terenului din inventarul Bisericii Evanghelice din Şona.
Notes   Biserica cu hramul Sfântului Martin deservea trei sate (Pănade, Sâncel şi Şona), care aparţineau moşiei Sâncel (tres villas, quae habeband ecclesiam ipsorum in honorem sancti Martini). Acest lucru reiese dintr-un document din 1252 în care Capitlul Bisericii Sf. Mihail din Alba Iulia adevereşte că jumătate din moşia Sâncel situată la confluenţa celor două Târnave, între cele două râuri, a fost vândută de Martin şi Toma, fii comitelui Martin comitelui Herbord şi fratelui său Laurentius pentru cinci mărci de argint. Syfriedus parohul acestei biserici este întâlnit în listele dijmelor din regatul Ungariei, în anul 1332 în legătură cu plata unor sume de 30-40 de denari. Pe un turn din biserica actuală din Şona, unde s-a folosit piatră din vechea biserică dărâmată, este inscripţionat anul 1464.
Discoverer   Martin Sinder
Date of discovery   1909
Site Surface   620 mp
State of preservation   grav afectat / 29.06.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 29.06.2023; Inundaţii: 1 / 29.06.2023; Ploi acide: 3 / 29.06.2023; Foc natural: 3 / 29.06.2023; Incendii: 3 / 29.06.2023; Animale: 4 / 29.06.2023; Insecte: 2 / 29.06.2023; Exces de apă în sol: 3 / 29.06.2023; Exces de salinitate în sol: 2 / 29.06.2023; Exces de aciditate în sol: 3 / 29.06.2023
Human risk   Demolare: 5 / 29.06.2023; Afectare parţială: 5 / 29.06.2023; Vandalism: 2 / 29.06.2023; Incendii provocate: 2 / 29.06.2023
Ownership   privat
Last record update   29.06.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (secolele XIII - XVI)        
Cimitir  Epoca medievală        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1909

* SINDER Martin

Bibliography
1. Iózsef-Gábor, Nagy; Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Șona, județul Alba, 2023 [Fişă de sit] (site record source)
2. Beke, A., Az erdélyi egyházmegye a XIV. század elején (Az 1332--1337. évi pápai tizedjegyzék világánál), Magyar Sion, VIII, 1894 [Publicaţie]
3. Capesius, W., Vorgeschichte und die Entwicklung Schönaus unter den ungarischen adeligen Grundherren. Ein Aufsatz, 1982 [Publicaţie]
4. Gogesch, H., Schönau ein siebenbürgisch - sächsisches Dorf an der Kleinen Kokel, Verlag der Siebenbürgisch - Sächsischen Stiftung München, 1999 [Publicaţie]
5. Léstyán, F., Megszentelt kövek. A középkori erdélyi püspökség templomai I-II, Gloria, Cluj-Napoca, 1996 [Publicaţie]
6. Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia, Vatikáni magyar okirattár. I/1. Collectorum Pontifi corum in Hungaria. Pápai tizedszedők számadásai 1281–1375 (Studiu introductiv Fejérpataky László), Budapest, 1887 (Reprint 2000) [Publicaţie]
7. Sinder, Martin, Die Martinskirche bei Schönau, în Siebenbürgen, Deutsches Tageblatt, 1909, 3-5, nr. 10657 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll