Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   124420.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   NT-II-m-B-10703
Name   Ansamblul sitului medieval al bisericii cu hramul "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare
County   Neamţ
Commune   Ştefan Cel Mare
City/Town/Village   Ştefan Cel Mare
Address   Cartier Şerbeşti
Place   Biserica cu hramul "Sf. Gheorghe" de la Ştefan cel Mare
Landmark   Biserica se află pe un platou care domină partea estică a fostului sat Şerbeşti.
Hydrographic landmark - name   Bahna
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica face parte dintr-o serie de ctitorii domneşti de ţară sau de mici aşezări monastice. A fost ctitorită de Vasile Lupu.
Notes   Cercetarea monumentului a relevat că fundaţia şi elevaţia bisericii sunt două etape distinte de construcţie. Conform tipologiei planimetrice a fundaţiei şi coroborând cu pisania se consideră că prima etapă de construcţie nu s-ar fi limitat doar la o fundaţie ci ar fi existat o primă biserică (pe fundaţia actuală) construită chiar de Vasile Lupu şi soţia sa Todosca.
State of preservation   bună / 01.01.1995
Human risk   Afectare parţială: 3 / 10.01.2022
Ownership   privat
Owner   BOR
Last record update   10.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1637)    

Ctitoria lui Vasile Lupu din anul 1637 are absidele laterale în grosimea zidurilor şi un turn clopotniţă pe latura de sud, adăpostind intrarea. În sec. al XIX-lea , bisericii i se adaugă patru turle false din lemn, care prin restaurare au fost desfiinţate. Sunt păstrate în învelitoare aramită cu bulb de ceapă.

Se mai păstrează doar ruinele. Pe latura de sud a bisericii se găsesc două vechi morminte, remarcabile prin valoarea artistică a monumentelor funerare ce le însoţesc. Unul dintre acestea aparţine prinţului Alexandru Cantacuzino, decedat la Karlsbad în 1859 şi reînhumat la Şerbeşti în 1869.

 
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (1661-1680)    

Caracteristicile sunt: planul pseudotrilobat (absidale laterale circolare înscrise în rezalit) cu pronaosul despărţit de naos cu zid plin; turnul-clopotniţă suprapus peste un pridvor deschis pe 3 laturi; acoperirea spaţiilor cu semicalote sferice; ancadramente de uşi din piatră, de inspiraţie gotică; ancadramente de ferestre din piatră; decoraţie exterioară simplificată.

Biserica actuală construită în deceniile 6-7 ale sec. XVII, devine biserică de curte şi este strâns legată funcţional de conacul cantacuzin din apropiere.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2057, poziția 440, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Ignat, Sanda, Biserica Sf. Gheorghe - Serbeşti, com. Ştefan cel Mare, jud. Neamţ, RMI, 1-2/1995, LXIV, Bucureşti, 1996, 96-98 [Publicaţie]
 
 
Scroll