Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   3020.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00072
Name   Situl arheologic de la Straja - Fântâna Barnii
County   Alba
Commune   Berghin
City/Town/Village   Straja
Place   Fântâna Barnii
Landmark   Situl se află la cca 770 m sud de localitate, în apropierea pârâurilor Daia şi Ghirbom.
Hydrographic landmark - name   Daia (Slatina); Ghirbom (Garbău)
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Land utility   agricultură; păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Sondajele şi cercetările de suprafaţă au depistat fragmente ceramice neolitice (cultura Criş), din perioada de tranziţie (Coţofeni), epoca Bronzului (cultura Wietenberg), Hallstattul timpuriu şi mijlociu (Basarabi)., din epoca dacică. Tot aici se găsesc materiale romane (ceramică, râşniţe, cărămizi cu ştampila leg . XIII Gemina, resturi de ziduri), prefeudale şi feudale timpurii.
Discoverer   I. Berciu, K. Horedt
Date of discovery   1948
Site Surface   45.624 mp (4.56 ha)
State of preservation   medie / 12.07.2023
Natural hazards   Cutremur: 1 / 12.07.2023; Inundaţii: 1 / 12.07.2023; Ploi acide: 1 / 12.07.2023; Foc natural: 2 / 12.07.2023; Incendii: 2 / 12.07.2023; Animale: 3 / 12.07.2023; Insecte: 3 / 12.07.2023
Human risk   Afectare parţială: 3 / 12.07.2023; Incendii provocate: 3 / 12.07.2023
Ownership   privată
Last record update   12.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş      
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg      
aşezare  Hallstatt Basarabi      
Aşezare  La Tène dacică      
Aşezare  Epoca romană romană      
Aşezare  Epoca medievală        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj; periegheză 1948-1949

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia BERCIU Ion
Muzeul Național Brukenthal din Sibiu HOREDT Kurt

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.948 [Repertoriu] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 16, poz. 160 [Ordin MCC] (site record source)
4. Andrițoiu, Ioan, Civilizația tracilor din sud-vestul Transilvaniei în Epoca Bronzului, Bibliotheca Thracologica, București, 1992, 27; 40; 125/101 [Publicaţie]
5. Moga, Vasile; Ciugudean, Horia, Repertoriul arheologic al județului Alba, Bibliotheca Musei Apulensis II, 1995, 177 [Publicaţie]
6. Ciugudean, Horia, Cercetări privind epoca Bronzului şi Prima Vârstă a Fierului în Transilvania, Alba Iulia, 1997, 73-74 [Publicaţie]
7. Borangic, Cătălin, Planul urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll