Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158519.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06088
Name   Situl arheologic de la Unip - Ocoale-1
County   Timiş
Commune   Sacoşu Turcesc
City/Town/Village   Unip
Place   Ocoale-1
Place, other names   Unip 6
Landmark   Situl se află la 1,32 km SE de biserica ortodoxă din Unip, la 3,65 km SV de biserica ortodoxă din Uliuc, la 3,2 km V-NV de biserica ortodoxă din Icloda şi la 250 m V de versantul stâng al Pârâului Pogănişul Mort.
Hydrographic landmark - name   Pogănişul Mort
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   teren arabil şi pârloagă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă o terasă bine profilată, care domină versantul stâng al cursului, actualmente fosil, al Pârâului Pogăniş. Pe latura sudică a sitului există un izvor, amplasat la baza terasei, care asigura o sursă permanentă de apă. Peisajul iniţial a fost substanţial modificat în epoca modernă prin lucrările de îmbunătăţiri funciare.
Notes   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne. De asemenea, latura de vest a sitului a fost afectată de construirea unui canal de desecare modern.

Codul LMI alocat sitului a fost iniţial folisit pentru a desemna movila Gomila din drumul Stamorii, din zona Ocoale (Unip M1, cod RAN 158519.06). Nefiind reperată în teren până la verificările din teren din perioada 2018-2021, a pierdut codul LMI, care a fost transferat la această aşezare adiacentă movilei.
State of preservation   bună / 20.02.2012
Human risk   Afectare parţială: 3 / 29.07.2021; Agricultură intensivă: 4 / 29.07.2021
Last record update   20.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă  Epoca post-romană      
Aşezare deschisă  Epoca medievală timpurie        
Aşezare deschisă  Epoca medievală timpurie        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* STAVILĂ Andrei
* STANCIU Marius
* BOLCU Lavinia
* VIDRA Lucian
* BORLEA Oana
* ABAGIU Alice
* BOLDIȘOR Ștefan
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2223, poz.50 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Medeleţ, Florin; Bugilan, Ion, Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 175 [Publicaţie]
6. Micle, Dorel; Floca, Cristian; Ardelean, Adrian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu archeologic pentru comuna Sacoșu Turcesc, județul Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll