Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   7936.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-II-m-B-00387
Name   Biserica Adormirea Maicii Domnului de la Valea Sasului
County   Alba
Commune   Şona
City/Town/Village   Valea Sasului
Landmark   Biserica se află în partea de est a satului, pe malul pârâului Valea Sasului.
Hydrographic landmark - name   Valea Sasului; Valea Feţei
Hydrographic landmark - type   pârâu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica a fost construită în 1790, dar e posibil să fie aceeaşi cu cea construită în 1714 de familia Râşniţă. Turnul masiv din piatră şi cărămidă, cu trei niveluri, are colţurile marcate cu lesene şi a fost adăugat pe latura de vest a bisericii cândva în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Tot de atunci datează şi tencuirea exterioară a monumentului, care lasă impresia că întreaga biserică este de zid. Pictura interioară a bisericii a fost realizată în prima jumătate a secolului al XIX-lea de către un grup de pictori de la Feisa, printre care erau Vasile Ban şi Porfirie Şarlea. 213 În 1962, în fişa de monument întocmită de Iren Gagyi se consemna că naosul şi pronaosul sunt pictate cu diferiţi sfinţi şi acoperite cu o boltă cilindrică din lemn. Pictura este executată pe pânză lipită pe scânduri. Pânza s- dezlipit de scânduri în unele locuri şi pictura s-a distrus. Biserica prezenta crăpături mari în ziduri, iar umezeala pătrunsă prin acoperiş a distrus bolta şi picturile. Şarpanta bisericii este distrusă de carii. S-a propus restaurarea completă a bisericii. La intrarea în turn este o placă comemorativă pe care se menţionează că lucrările de reparaţii ale bisericii au fost realizate cu aportul familiei Hădărean Pompei din Mediaş în anul 2000. În prezent biserica este administrată de preotul ortodox din Alecuş şi este în conservare, satul Valea Sasului fiind complet depopulat.
State of preservation   precară / 10.07.2023
Ownership   Parohia ortodoxă Alecuş
Last record update   10.07.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (secolul al XVIII-lea)    

Biserica are un plan dreptunghiular, format dintr-o navă dreptunghiulară, cu absida altarului semicirculară şi de aceeaşi lăţime cu naosul. Turnul masiv din piatră şi cărămidă, cu trei niveluri, a fost adăugat pe latura de vest în secolul al XIX-lea. Accesul în biserică este asigurat pe sub latura de sud a turnului-clopotniţă. Învelitoarea acoperişului în trei ape a fost din şindrilă, care s-a distrus şi a fost înlocuită cu tablă zincată. Biserica are un singur nivel. Zidurile portante sunt făcute din cărămidă şi piatră cu mortar de var, având 2 m înălţime până la cornişă. Pe acest zid se reazemă de la nivelul cornişei în sus toate elementele bolţii cilindrice şi a şarpantei din lemn.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 52, poz. 617 [Ordin MCC] (site record source)
2. Borangic, Cătălin, Planul urbanistic General al comunei Șona, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll