Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 26008
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1301  Number of records per page:
Previous pages 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
103559.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Siliştea Snagovului - La Coşarnă. pe malul nordic al Snagovului, între Valea Ţigăncii şi Valea Coadelor   locuire   aşezare   Ilfov   Siliştea Snagovului, com. Gruiu   Aşezare   Epoca romană, Epoca bronzului / sec.III-IV   31.10.2008 (verificată)   Map*  
103531.05 Situl arheologic de la Lipia-Staţia Meteo. pe malul sudic al lacului Căldăruşani   locuire   aşezare   Ilfov   Lipia, com. Gruiu   Aşezare   Epoca medievală, Epoca romană, Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec.II-III, sec.IX-X, sec.V-VI   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
103522.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Gruiu - Maidan   locuire   aşezare   Ilfov   Gruiu, com. Gruiu   Aşezare, Necropolă   Epoca medievală, Epoca bronzului, Epoca romană / sec. IX - XI, sec. III p. Chr., sec. XIV - XV   31.10.2008 (verificată)   Map*  
101966.04
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ciorogârla - Poteca Ciurari - Slobozia. pe malul sudic al râului Ciorogârla   locuire   aşezare   Ilfov   Ciorogârla, com. Ciorogârla   Aşezare   Epoca romană, Epoca medievală / sec. III - IV p. Chr., sec. XV - XVI   31.10.2008 (verificată)   Map*  
95079.13
 History Monuments List of 2010
Casa Roset de la Iaşi, azi Muzeul de Istorie Naturală   locuire   aşezare civilă   Iaşi   Iaşi, com. Municipiul Iaşi     Epoca modernă / înc sec. XIX   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
104555.01 Situl arheologic de la Periş. pe malul sudic al Snagovului, între Combinatul de creştere a porcilor şi Valea Pescăriei   locuire   aşezare   Ilfov   Periş, com. Periş   Aşezare   Epoca migraţiilor, Latène, Epoca bronzului / sec. VI - VII p. Chr., sec. V p. Chr., sec. II - I a. Chr.   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
103531.03 Situl arheologic de la Lipia-La Pod I. pe malul drept al pârâului Cociovaliştea, la stânga şoselei Moara Vlăsiei-Lipia   locuire   aşezare   Ilfov   Lipia, com. Gruiu   Aşezare   Epoca romană / sec.II-III   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
103531.04 Situl arheologic de la Lipia-La Pod II. pe malul sud-vestic al lacului Căldăruşani, la dreapta şoselei Moara Vlăsiei-Lipia   locuire   aşezare   Ilfov   Lipia, com. Gruiu   Aşezare   Epoca bronzului, Latène, Epoca medievală / sec. II-I a.Ch., sec. IX-X   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
101966.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea neolitică de la Ciorogârla - La Plopi. pe malul nordic al râului Ciorogârla, la cca. 100 m V de podul şoselei Bucureşti - Bolintin   locuire   aşezare   Ilfov   Ciorogârla, com. Ciorogârla   Tell   Neolitic   31.10.2008 (verificată)   Map*  
95079.32
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Iaşi - Mănăstirea Bărboi   locuire   aşezare   Iaşi   Iaşi, com. Municipiul Iaşi     Epoca modernă / sec. XVIII, 1726 - 1733   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
103559.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea de la Siliştea Snagovului. pe malul sudic al Ialomiţei, de la fântâna - spre V, până la pct. "Fundul Strâmt” - spre E   locuire   aşezare   Ilfov   Siliştea Snagovului, com. Gruiu   Aşezare   Epoca bronzului, Latène, Epoca romană, Epoca medievală / sec. II - I a. Chr., sec. IV p. Chr.   31.10.2008 (verificată)   Map*  
103531.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Lipia-Pârâul Cociovalişte. pe malul sudic al râului Cociovaliştea şi lacului Căldăruşani, de la 250 m E de hotarul dintre Moara Vlăsiei şi Gruiu - spre V, până la staţia meteo - spre E   locuire   aşezare   Ilfov   Lipia, com. Gruiu   Aşezare   Epoca romană, Epoca bronzului / sec. IV-VI p. Chr.   31.10.2008 (verificată)   Map*  
101966.03
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ciorogârla - Valea Mirii. pe malul sudic al râului Ciorogârla, până la cca. 300 m V de şoseaua Bucureşti - Bolintin   locuire   aşezare   Ilfov   Ciorogârla, com. Ciorogârla   Aşezare   Latène, Epoca bronzului, Epoca medievală, Epoca romană / sec. I p. Chr., sec.IX-XI, sec.II-IV   31.10.2008 (verificată)   Map*  
100843.03 Situl arheologic de la Afumaţi - La Moară. pe malul nordic al Sabarului, la cca. 150 m V de F.N.C.   locuire   aşezare   Ilfov   Afumaţi, com. Afumaţi   Aşezare   Latène, Epoca romană / sec. III-IV p. Chr.   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
95079.58
 History Monuments List of 2010
Pivniţele casei cronicarului Grigore Ureche de la Iaşi. la intersecţia cu str. Adamache   locuire   aşezare civilă   Iaşi   Iaşi, com. Municipiul Iaşi     Epoca medievală / sec. XVII   31.10.2008 (actualizată)   Map  
103559.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Siliştea Snagovului - Valea Boului. în marginea de NV a cătunului Coadelor   locuire   aşezare   Ilfov   Siliştea Snagovului, com. Gruiu   Aşezare   Epoca bronzului, Epoca migraţiilor / sec. V - VI   31.10.2008 (verificată)   Map*  
103531.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Lipia - Dealul Morii   locuire   aşezare   Ilfov   Lipia, com. Gruiu   Aşezare   Epoca romană, Hallstatt / sec. III p. Chr.   31.10.2008 (verificată)   Map*  
101966.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Ciorogârla - Liceul Agro-industrial. la cca. 200 m V de şoseaua Bucureşti - Bolintin, pe malul nordic al râului Ciorogârla   locuire   aşezare   Ilfov   Ciorogârla, com. Ciorogârla   Aşezare   Epoca romană, Neolitic, Epoca bronzului / sec.III-IV   31.10.2008 (verificată)   Map*  
95079.41
 History Monuments List of 2010
Biserica Naşterea Maicii Domnului de la Iaşi   structură de cult   edificiu religios   Iaşi   Iaşi, com. Municipiul Iaşi   Biserică   Epoca modernă / sec. XVIII, pe urmele uneia din 1640 - 1650, ref. 1827, transf. 1881 - 1890   31.10.2008 (actualizată)   Map*  
96156.01
 History Monuments List of 2010
Podul de piatră de la Cepleniţa   cale de comunicaţie   pod   Iaşi   Cepleniţa, com. Cepleniţa     Epoca medievală / sec. XV   31.10.2008 (actualizată)   Map  

|<< < > >>|
  / 1301  Number of records per page:
Previous pages 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 Next pages
Scroll