Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   27392.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BH-II-m-B-01102
Name   Cetatea de epoca medievală de la Batăr - Insula Biserica Turcilor
County   Bihor
Commune   Batăr
City/Town/Village   Batăr
Place   Insula Biserica Turcilor
Landmark   Situl se află la cca 450 m sud de limita estică a localităţii, în sudul şoselei Batăr - Tăut, pe malul Crişului Negru.
Hydrographic landmark - name   Crişul Negru
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   păşune
Site Class   locuire; structură de cult
Site Type   aşezare civilă; sistem defensiv; edificiu religios
Notes   Conform surselor istoriografice şi orale locale, în zona localităţii Batăr se află două monumente medievale: o cetate şi o biserică, devenită geamie în timpul stăpânirii turceşti. Dacă amplasamentul bisericii este considerat a fi în punctul Insula Bisericii Turcilor, despre localizarea cetăţii încă nu se cunosc multe detalii.

Cetatea familiei Toldi ar putea fi amplasată în vatra cea mai veche a satului actual, în zona bisericii ortodoxe, unde trama stradală delimitează un trup de sat distinct, având o formă ovală tăiată în patru de două drumuri perpendiculare. Încă nu s-au făcut descoperiri în teren care să confirme această ipoteză. Aşadar, singura zonă arheologică protejată rămâne momentan cea din punctul Insula Biserica Turcilor.
Site Surface   0,50 ha
State of preservation   bună / 23.03.2007
Ownership   stat
Owner   Primăria Batăr
Last record update   06.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare fortificată  Epoca medievală (secolele XV - XVI)    

Cetatea Batăr este amintită sub forma arx Feketebator de către umanistul Nicolaus Olahus în lucrarea sa geografică „Hungaria” publicată în 1536. Datorită acestei menţiuni, arheologul orădean Doru Marta presupunea că cetatea a putut fi construită undeva la începutul secolului al XVI-lea, fiind o posesiune a familiei Toldi. În anul 1556 în timpul conflictelor pentru stăpânirea principatului Transilvaniei, Nicolae Toldi, partizan al reginei Isabella, văduva lui Ioan Zapolya este asediat, înfrânt şi decapitat din ordinul episcopului catolic de Oradea. Domeniul a trecut apoi în posesiunea familiei Bathory.

La 1662 fortificaţia este descrisă sumar de către călătorul turc Evlia Celebi ca „o palancă care mai înainte a fost o biserică mare. Mai târziu Husein paşa a refăcut-o. El a pus în ea un dizdar şi o sută cincizeci de ostaşi de cetate şi, construind în ea şi o sută cincizeci de case de locuit, a făcut-o să înflorească. Biserica a transformat-o în geamie. În prezent slujeşte ca loc de refugiu şi de salvare între cetatea Oradea şi Ineu. Şi aici râul Criş curge pe la poalele cetăţii, iar copacii înalţi din cele 4 părţi fac umbră deasă”. Din acest scurt pasaj se poate înţelege că fortificaţia era una cu val de pământ (palancă) şi şanţ, că ar fi putut avea o formă patrulateră (cele patru părţi [ale fortificaţiei]). Această ipoteză privind planul cetăţii pare plauzibilă dacă este luată ca analogie cetatea ridicată tot de familia Toldi la Sânicolau Român – Roit, o fortificaţie mică, un castel, cu suprafaţa de un hectar care era şi reşedinţa nobiliară a acestui clan bihorean. Incinta fortificată adăpostea o biserică impozantă, probabil din cărămidă, mult mai veche decât incinta care ar fi putut fi ridicată de familia amintită la începutul secolului XVI.

Dâmbul mai înălţat pe care se află fragmente de cărămizi medievale şi piatră, împreună cu şanţul se disting clar în teren, dar resturi de la ruine apar şi la nord-est de ridicătură centrală. Pe planul lui A. Hadnagy spre nord-vest apare schiţată şi fundaţia unui obiectiv cu plan rotund, un posibil turn. Ultima menţiune a cetăţii este din timpul răscoalei antihabsbrurgice conduse de Francisc Rakoczi al II-lea, în anul 1705, când, aici, a avut loc o bătălie importantă. După victoria habsburgilor în anul 1712, cetatea a fost distrusă şi mai târziu se pare că a fost demantelată de localnici.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 227, poz. 260 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Bulzan, Sorin, Noi cercetări arheologice de teren din teritoriul comunei Batăr, județul Bihor, Crisia, LI, Oradea, 2021, 102-108 [Publicaţie] (site record source)
 
Site Photos

Scroll