Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   163146.02
Nume   Aşezarea eneolitică de la Costeşti - Ţiclăoani
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Costeşti
Localitate   Costeşti
Punct   Ţiclăoani
Reper   Aşezarea se află în extravilanul comunei Costeşti la limita cu comuna Deleni, aflată la N de aceasta, în imediata apropiere a Mânăstirii Moreni (la NV de satul Costeşti), cca. 450 m SE de aceasta, pe malul drept al pârâului Ghilahoi.
Reper hidrografic - nume   Ghilahoi
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   Agricultură, păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Se află pe partea de N a platoul dealului Ţiclăoani.
Descoperitor   Mircea Mamalaucă
Data descoperirii   2014
Suprafața sitului   1,028 ha
Stare de conservare   bună / 08.01.2016
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 2 / 08.01.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 08.01.2016
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mănăstirea Moreni
Data ultimei modificări a fişei   13.04.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare civilă  Eneolitic Cucuteni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. Cercetare de suprafață 2014

* MAMALAUCA Mircea
M Bârlad * *

Bibliografie
1. Mamalaucă, Mircea, 2015 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll