Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   163146.02
Name   Aşezarea eneolitică de la Costeşti - Ţiclăoani
County   Vaslui
Commune   Costeşti
City/Town/Village   Costeşti
Place   Ţiclăoani
Landmark   Aşezarea se află în extravilanul comunei Costeşti la limita cu comuna Deleni, aflată la N de aceasta, în imediata apropiere a Mânăstirii Moreni (la NV de satul Costeşti), cca. 450 m SE de aceasta, pe malul drept al pârâului Ghilahoi.
Hydrographic landmark - name   Ghilahoi
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   Agricultură, păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Se află pe partea de N a platoul dealului Ţiclăoani.
Discoverer   Mircea Mamalaucă
Date of discovery   2014
Site Surface   1,028 ha
State of preservation   bună / 08.01.2016
Natural hazards   Exces de apă în sol: 2 / 08.01.2016
Human risk   Afectare parţială: 2 / 08.01.2016
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea Moreni
Last record update   13.04.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare civilă  Eneolitic Cucuteni      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. Cercetare de suprafață 2014

* MAMALAUCA Mircea
M Bârlad * *

Bibliography
1. Mamalaucă, Mircea, 2015 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll