Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   163743.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-B-06670
Nume   Cetatea de pământ La Tène de la Dumeşti - La Şanţuri
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Dumeşti
Localitate   Dumeşti
Punct   La Şanţuri
Punct alte denumiri   Zarea Rafailei
Reper   Cetatea se află la limita dintre comunele Rafaila şi Dumeşti, în pădurea Dumeşti, la aproximativ 5 km sud-est de sat.
Reper hidrografic - nume   Pietrosu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Platoul pe care se află cetatea oferă o vizibilitate vastă asupra cursului superior al Bârladului şi poate ajunge până spre arealul cetăţilor Poienile sau Poiana Mănăstirii.
Observații   Situl se află la graniţa dintre UAT Dumeşti şi Rafila.
Descoperitor   Sergiu Ştefănescu
Suprafața sitului   1.5-2 ha.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 29.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   11.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate de pământ  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

De la suprafaţa terenului au fost recoltate fragmente ceramice, fragmente de chirpici şi lut ars.

 
Val şu şanţ de apărare  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

Conform autorilor Berzovan Oancă, Mamalaucă, (Berzovan, Oancă, Mamalaucă 2020, p. 159) valul cu şanţul adiacent pornesc din buza nordică a platoului, mergeîn linie dreaptă, pe o distanţă de cca. 72 de metri. Urmează apoi o mică deschidere - posibil poarta de intrare, folosită de un drum de exploatare modern, după care valul cu şanţul îşi schimbă orientarea, formând un semicerc cu o lungime de cca 100 de metri orientat spre vest, probabil cu rol de "bastion", care se închide în marginea de sud a platoului.
Tot aceşti menţionează că valul de pământ prezintă înălţimi ce oscilează între 1,5–3 metri, cu lăţimea la bază cuprinsă între 6‒8 metri, în timp ce şanţul păstrează o adâncime de cca 1‒1,5 metri, şi o deschidere de cca 4‒8 metri.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
Institutul de Arheologie Iaşi BERZOVAN Alexandru

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2363, poz. 51 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Ștefănescu, Sergiu, Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al râului Bârlad, Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX-1, Vaslui, 1993-1998, 187-188, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=85939-cercetari-arheologice-si-istorice-in-zona-mediana-a-bazinului-superior-al-raului-barlad--acta-moldaviae-meridionalis--1-xv-xx-1998 [Publicaţie]
4. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, p. 158-160 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Ștefănescu, Sergiu, Vestigii arheologice din hallstattul târziu la Dumești-Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I, Vaslui, 2001-2003, 539-545, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=86091-vestigii-arheologice-din-hallstattul-tarziu-la-dumesti-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--xxii-xxiv-ii-2003 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 109-112, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
 
Scroll