Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   163743.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-B-06670
Name   Cetatea de pământ La Tène de la Dumeşti - La Şanţuri
County   Vaslui
Commune   Dumeşti
City/Town/Village   Dumeşti
Place   La Şanţuri
Place, other names   Zarea Rafailei
Landmark   Cetatea se află la limita dintre comunele Rafaila şi Dumeşti, în pădurea Dumeşti, la aproximativ 5 km sud-est de sat.
Hydrographic landmark - name   Pietrosu
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Platoul pe care se află cetatea oferă o vizibilitate vastă asupra cursului superior al Bârladului şi poate ajunge până spre arealul cetăţilor Poienile sau Poiana Mănăstirii.
Notes   Situl se află la graniţa dintre UAT Dumeşti şi Rafila.
Discoverer   Sergiu Ştefănescu
Site Surface   1.5-2 ha.
Human risk   Afectare parţială: 4 / 29.03.2022
Last record update   11.05.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate de pământ  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

De la suprafaţa terenului au fost recoltate fragmente ceramice, fragmente de chirpici şi lut ars.

 
Val şu şanţ de apărare  La Tène (sec. IV - III a. Chr.)    

Conform autorilor Berzovan Oancă, Mamalaucă, (Berzovan, Oancă, Mamalaucă 2020, p. 159) valul cu şanţul adiacent pornesc din buza nordică a platoului, mergeîn linie dreaptă, pe o distanţă de cca. 72 de metri. Urmează apoi o mică deschidere - posibil poarta de intrare, folosită de un drum de exploatare modern, după care valul cu şanţul îşi schimbă orientarea, formând un semicerc cu o lungime de cca 100 de metri orientat spre vest, probabil cu rol de "bastion", care se închide în marginea de sud a platoului.
Tot aceşti menţionează că valul de pământ prezintă înălţimi ce oscilează între 1,5–3 metri, cu lăţimea la bază cuprinsă între 6‒8 metri, în timp ce şanţul păstrează o adâncime de cca 1‒1,5 metri, şi o deschidere de cca 4‒8 metri.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
Institutul de Arheologie Iaşi BERZOVAN Alexandru

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2363, poz. 51 [Ordin MCC] (site record source)
3. Ștefănescu, Sergiu, Cercetări arheologice și istorice în zona mediană a bazinului superior al râului Bârlad, Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX-1, Vaslui, 1993-1998, 187-188, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=85939-cercetari-arheologice-si-istorice-in-zona-mediana-a-bazinului-superior-al-raului-barlad--acta-moldaviae-meridionalis--1-xv-xx-1998 [Publicaţie]
4. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, p. 158-160 [Publicaţie] (site record source)
5. Ștefănescu, Sergiu, Vestigii arheologice din hallstattul târziu la Dumești-Vaslui, Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I, Vaslui, 2001-2003, 539-545, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=86091-vestigii-arheologice-din-hallstattul-tarziu-la-dumesti-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--xxii-xxiv-ii-2003 [Publicaţie] (site record source)
6. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 109-112, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
 
Scroll