Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   163422.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-II-a-A-06797
Nume   Ansamblul Mănăstirii cu hramul "Sfântul Ierarh Nicolae" Fâstâci
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Cozmeşti
Localitate   Fâstâci
Reper   Mănăstirea se află în partea de nord a satului.
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 12.10.2021
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mânăstirea Fâstâci
Data ultimei modificări a fişei   12.10.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Mănăstire  Epoca medievală târzie (sec. XVII - XIX)    

După anul 1990 mănăstirea a fost reînfiinţată ca mănăstire de călugări, dar după 1993 a devenit mănăstire de maici.

 
Turn de poartă şi clopotniţă  Epoca modernă (sec. XIX)    

Turnul a fost realizat în 1808, reparaţii în 1898 (acoperită cu şindrilă), 1957 - 1958 (înlocuită şindrila cu tablă).

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Actuala biserică a fost zidită de Voievodul Mihail Racoviţă în anul 1721 (în a treia sa domnie între 1715-1726).
În 1850-1851 arhiereul Chirii Simachi, a renovat biserica punându-i acoperiş nou din tablă, pardoseală de marmură, o nouă catapeteasmă şi pictând-o. Tototdată a înzestrat-o cu odoare şi veştminte. Refaceri ale acoperişului au mai avut loc în anii 1881 şi 1898.
Biserica este din zid în plan treflat, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Absida cilindrică a altarului este luminată de o fereastră mare la est şi câte una mai mică la sud şi nord. Catapeteasma este din lemn de tei cu o foarte frumoasă ornamentaţie sculpturală aplicată, în care predomină elementele vegetale.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2583, poziția 270, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll