Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   163422.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-II-a-A-06797
Name   Ansamblul Mănăstirii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” Fâstâci
County   Vaslui
Commune   Cozmeşti
City/Town/Village   Fâstâci
Landmark   Mănăstirea se află în partea de nord a satului.
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Human risk   Afectare parţială: 4 / 12.10.2021
Ownership   privat
Owner   Mânăstirea Fâstâci
Last record update   12.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mănăstire  Epoca medievală târzie (sec. XVII - XIX)    

După anul 1990 mănăstirea a fost reînfiinţată ca mănăstire de călugări, dar după 1993 a devenit mănăstire de maici.

 
Turn de poartă şi clopotniţă  Epoca modernă (sec. XIX)    

Turnul a fost realizat în 1808, reparaţii în 1898 (acoperită cu şindrilă), 1957 - 1958 (înlocuită şindrila cu tablă).

 
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Actuala biserică a fost zidită de Voievodul Mihail Racoviţă în anul 1721 (în a treia sa domnie între 1715-1726).
În 1850-1851 arhiereul Chirii Simachi, a renovat biserica punându-i acoperiş nou din tablă, pardoseală de marmură, o nouă catapeteasmă şi pictând-o. Tototdată a înzestrat-o cu odoare şi veştminte. Refaceri ale acoperişului au mai avut loc în anii 1881 şi 1898.
Biserica este din zid în plan treflat, cu spaţiul compartimentat în altar, naos, pronaos şi pridvor închis. Absida cilindrică a altarului este luminată de o fereastră mare la est şi câte una mai mică la sud şi nord. Catapeteasma este din lemn de tei cu o foarte frumoasă ornamentaţie sculpturală aplicată, în care predomină elementele vegetale.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2583, poziția 270, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll