Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   3002.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AB-I-s-B-00038
Nume   Situl arheologic de la Ghirbom - Gruiul Fierului
Județ   Alba
Unitate administrativă   Berghin
Localitate   Ghirbom
Punct   Gruiul Fierului
Reper   Situl se află la cca 1,5 km nord-est de localitate.
Reper hidrografic - nume   Ghirbom (Garbău)
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpia colinară a Transilvaniei, Valea Secaşelor
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Situl reprezintă o aşezare de tip locuire civilă şi necropolă în care a fost atestată prezenţa/locuirea umană pe parcursul Epocii Migraţiilor şi pe parcursul Epocii Medievale Timpurii.
Descoperitor   Vasile Stanciu
Data descoperirii   1961-1962
Suprafața sitului   46060,922 mp (4,6 Ha)
Stare de conservare   grav afectat / 12.07.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 12.07.2023; Inundaţii: 1 / 12.07.2023; Ploi acide: 1 / 12.07.2023; Incendii: 1 / 12.07.2023; Animale: 3 / 12.07.2023; Insecte: 3 / 12.07.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 12.07.2023; Incendii provocate: 3 / 12.07.2023
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   31.07.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor       AB-I-m-B-00038.01 
Necropolă  Epoca medievală timpurie (secolele IX-X)    

Necropola medievală de la Ghirbom, punctul „Gruiul Fierului”, a fost descoperită în anul 1961-1962. Necropola a fost distrusă datorită lucrărilor de extragere a lutului pentru confecţionarea cărămizilor. A mai rămas neatinsă zona unui drum de câmp ce traversa panta domoală din această păşune. De-a lungul acestui drum s-au executat cinci secţiuni. Aici s-au descoperit treisprezece morminte, unsprezece de incineraţie în urnă (ce conţineau cenuşă, oase calcinate şi inventar arheologic) şi două morminte de inhumaţie, dintre care unul distrus. Săpăturile executate în 1975 au scos la lumină şapte morminte de inhumaţie orientate est-vest (capul orientat spre est şi picioarele spre vest), autorii evidenţiind existenţa unei necropole de inhumaţie. După materialele arheologice descoperite: două perechi cercei din aur, lame de cuţitaşe, catarame, amnar, cremene, fragmente de brăţări şi un singur vas ceramic lucrat cu mâna, necropola a fost datată în sec. al VII-lea. În realitate, în urma cercetărilor din 1995, a fost evidenţiată o necropolă birituală. Cele două morminte de inhumaţie au avut aceeaşi orientare. Urnele funerare au fost lucrate cu roata înceată şi ornamentate cu registre în linii paralele şi în val. În două cazuri, în groapa săpată pentru urna din ceramică, au fost depuse şi resturile vetrei în care s-a incinerat mortul. Materialele arheologice descoperite: lame de cuţitaşe, mărgele de sticlă, fragment amnar, catarame de fier, o lamă de brici, pot data necropola între sfârşitul secolului al IX-lea şi începutul celui de-al X-lea.
Din pricina faptului că mormintele de inhumaţie nu sunt orientate după ritul creştin, şi a existenţei celor de incineraţie, putem presupune că această necropolă a aparţinut unei populaţii slavo-române în faza de asimilare şi creştinare.

AB-I-m-B-00038.02 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1995

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia ANGHEL Gheorghe
2. cercetare sistematică 1975

Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia ALDEA Alexandru Ioan
STOICOVICI Eugen
BLĂJAN Mihai

Bibliografie
1. Anghel, Gheorghe, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, https://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=164 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 9, poz. 69-71 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Aldea, Ioan Alexandru; Stoicovici, Eugen; Blăjan, Mihai, Cercetări arheologice în cimitirul prefeudal de la Ghirbom (Gruiul Fierului) [Publicaţie]
5. Borangic, Cătălin, Planul Urbanistic General al comunei Berghin, jud. Alba, 2023 [Fişă de sit]
 
 
Scroll