Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157692.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06069
Nume   Cetatea medievală de la Maşloc - Şanţul turcilor
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Maşloc
Localitate   Maşloc
Punct   Şanţul turcilor
Reper   Cetatea se află la 720 m SE de biserica ortodoxă din Maşloc, la 3,6 km NE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Remetea Mică şi la 220 m SE de versantul stâng al unei văi fără nume, afluente dreapta Pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă; sistem defensiv
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat în partea superioară a unui întins platou, dezvoltat pe interfluviul a două văi, străbătute de cursuri de apă temporare, tributare versantului drept al Pârâului Beregsău. Situl prezintă o largă vizibilitate: spre NE, în zilele cu nebulozitate scăzută, se vede limpede extremitatea vestică a Munţilor Zarandului (sectorul cuprins între Şiria şi Şoimoş); spre S văile şi interfluviile largi, cu numeroase situri medievale, din bazinul hidrografic al Pârâului Beregsău.
Observații   Situl este degradat doar în interiorul incintei fortificate de existenţa unei gropi vechi făcută de căutătorii de comori.
Stare de conservare   foarte bună / 14.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 12.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   27.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie circulară de pământ şi aşezare deschisă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIV)      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006

* MATEI Cosmin
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 25 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică, Cluj - Napoca, 2005, 29 [Publicaţie]
6. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul românesc. Repertoriu, Sibiu, 2006, 166 [Publicaţie]
7. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca, 2007, 189 [Publicaţie]
8. Milleker, Bódog, Délmagyaroszág regiségletei honfoglalàs ellötti idökböl, 1, Temesvár, 1897, 77 [Publicaţie]
9. Rădulescu, Alexandru, Cercetări de arheologie medievală în Banatul de Câmpie. Scurt istoric, SIB, 23-25, 1999-2001, 67 [Publicaţie]
 
 
Scroll