Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157692.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06069
Name   Cetatea medievală de la Maşloc - Şanţul turcilor
County   Timiş
Commune   Maşloc
City/Town/Village   Maşloc
Place   Şanţul turcilor
Landmark   Cetatea se află la 720 m SE de biserica ortodoxă din Maşloc, la 3,6 km NE de biserica ortodoxă din Fibiş, la 3,3 km NV de biserica ortodoxă din Remetea Mică şi la 220 m SE de versantul stâng al unei văi fără nume, afluente dreapta Pârâului Beregsău.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă; sistem defensiv
Description   Obiectivul arheologic este amplasat în partea superioară a unui întins platou, dezvoltat pe interfluviul a două văi, străbătute de cursuri de apă temporare, tributare versantului drept al Pârâului Beregsău. Situl prezintă o largă vizibilitate: spre NE, în zilele cu nebulozitate scăzută, se vede limpede extremitatea vestică a Munţilor Zarandului (sectorul cuprins între Şiria şi Şoimoş); spre S văile şi interfluviile largi, cu numeroase situri medievale, din bazinul hidrografic al Pârâului Beregsău.
Notes   Situl este degradat doar în interiorul incintei fortificate de existenţa unei gropi vechi făcută de căutătorii de comori.
State of preservation   foarte bună / 14.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 12.02.2016
Last record update   27.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie circulară de pământ şi aşezare deschisă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XIV)      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

* MATEI Cosmin
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2221, poz. 25 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică, Cluj - Napoca, 2005, 29 [Publicaţie]
6. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul românesc. Repertoriu, Sibiu, 2006, 166 [Publicaţie]
7. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca, 2007, 189 [Publicaţie]
8. Milleker, Bódog, Délmagyaroszág regiségletei honfoglalàs ellötti idökböl, 1, Temesvár, 1897, 77 [Publicaţie]
9. Rădulescu, Alexandru, Cercetări de arheologie medievală în Banatul de Câmpie. Scurt istoric, SIB, 23-25, 1999-2001, 67 [Publicaţie]
 
 
Scroll