Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158225.06
Nume   Situl arheologic de la Murani - Muşuroaie Sud
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Murani
Punct   Muşuroaie Sud
Punct alte denumiri   Obiectiv 7
Reper   Situl arheologic se află la 2,75 km SV de biserica ortodoxă din Murani, la 4,14 km V de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,93 km ESE de biserica ortodoxă din Corneşti şi la 450 m NV de versantul drept al pârâului Măgheruş.
Reper hidrografic - nume   Măgheruş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Din punct de vedere geografic, obiectivul este amplasat în Câmpia Vingăi, subunitate a Câmpiei de Vest. Se află pe un bot de terasă din versantul drept al pârâului Măgheruş, având o altitudine relativă de 7 m faţă de talvegul cursului de apă menţionat, astfel situl deţine o bună vizibilitate asupra albiei majore a Măgheruşului.
Data descoperirii   2006
Stare de conservare   medie / 15.02.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 15.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006

     

Bibliografie
1. Fişă de sit (sursa fişei de sit)
2. Micle, Dorel; Dorogostaiski, Leonard; Cîntar, Adrian; Măruia, Liviu, Noi descoperiri arheologice de teren în zona de NV a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi și Dealurile Lipovei (I), SIB, 30, 2007, 23 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll