Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158225.06
Name   Situl arheologic de la Murani - Muşuroaie Sud
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Murani
Place   Muşuroaie Sud
Place, other names   Obiectiv 7
Landmark   Situl arheologic se află la 2,75 km SV de biserica ortodoxă din Murani, la 4,14 km V de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,93 km ESE de biserica ortodoxă din Corneşti şi la 450 m NV de versantul drept al pârâului Măgheruş.
Hydrographic landmark - name   Măgheruş
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Din punct de vedere geografic, obiectivul este amplasat în Câmpia Vingăi, subunitate a Câmpiei de Vest. Se află pe un bot de terasă din versantul drept al pârâului Măgheruş, având o altitudine relativă de 7 m faţă de talvegul cursului de apă menţionat, astfel situl deţine o bună vizibilitate asupra albiei majore a Măgheruşului.
Date of discovery   2006
State of preservation   medie / 15.02.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 15.02.2016
Last record update   23.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006

     

Bibliography
1. Fişă de sit (site record source)
2. Micle, Dorel; Dorogostaiski, Leonard; Cîntar, Adrian; Măruia, Liviu, Noi descoperiri arheologice de teren în zona de NV a Banatului, acoperită de Câmpia Vingăi și Dealurile Lipovei (I), SIB, 30, 2007, 23 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll