Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.10
Nume   Aşezarea de epocă neolitică de la Pişchia - Valea Dosului Sud
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Valea Dosului Sud
Punct alte denumiri   Obiectiv 4
Reper   Situl se află la 2,7 km SE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,3 km VNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus; la 5,1 km VSV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 75 m E de versantul drept al unei văi temporare fără nume, afluent de dreapta al pârâului Valea Dosului.
Reper hidrografic - nume   Valea Dosului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat pe terasa mediană, cu expunere vestică, din versantul drept al unei văi temporare, bine profilate în teren. În acest sector, pârâurile care coboară din zona Dealului Bătrân (172,6 m altitudine) ajung în zona de contact cu versantul drept al pârâului Beregsău, formând văi cu talveg bine adâncit şi largi terase intermediare.
Descoperitor   Liviu Măruia, Mircea Ardelean, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă
Data descoperirii   2007
Stare de conservare   medie / 01.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice fragmente ceramice preistorice, majoritatea atipice, cât şi a unui fragment de râşniţă din şist cristalin.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
ARDELEAN Mircea
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei

Bibliografie
1. Măruia, Liviu; Ardelean, Mircea; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1521-1523 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll