Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158190.10
Name   Aşezarea de epocă neolitică de la Pişchia - Valea Dosului Sud
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Pişchia
Place   Valea Dosului Sud
Place, other names   Obiectiv 4
Landmark   Situl se află la 2,7 km SE de biserica ortodoxă din Pişchia, la 4,3 km VNV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus; la 5,1 km VSV de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 75 m E de versantul drept al unei văi temporare fără nume, afluent de dreapta al pârâului Valea Dosului.
Hydrographic landmark - name   Valea Dosului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic este amplasat pe terasa mediană, cu expunere vestică, din versantul drept al unei văi temporare, bine profilate în teren. În acest sector, pârâurile care coboară din zona Dealului Bătrân (172,6 m altitudine) ajung în zona de contact cu versantul drept al pârâului Beregsău, formând văi cu talveg bine adâncit şi largi terase intermediare.
Discoverer   Liviu Măruia, Mircea Ardelean, Lavinia Bolcu, Andrei Stavilă
Date of discovery   2007
State of preservation   medie / 01.03.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 01.03.2016
Last record update   23.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice fragmente ceramice preistorice, majoritatea atipice, cât şi a unui fragment de râşniţă din şist cristalin.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
ARDELEAN Mircea
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei

Bibliography
1. Măruia, Liviu; Ardelean, Mircea; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei [Fişă de sit] (site record source)
2. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1521-1523 [Publicaţie]
3. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll