Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.19
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06060
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Cetăţuica/ Tarlaua Sarad/ Domeniile Saradului
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Cetăţuica
Punct alte denumiri   Tarlaua Sarad; Domeniile Saradului; Pişchia-Giarmata Obiectiv 1
Reper   Situl arheologic se află la 2 km S de biserica ortodoxă din Pişchia şi la 5,15 km N-NE de biserica ortodoxă din Giarmata, pe versantul stâng al pârâului Beregsău, la 800 m S-SE de talvegul acestuia.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   teren arabil şi DJ 691 Timişoara - Lipova
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Situl este amplasat pe versantul stâng al Văii Beregsăului, pe prima terasă a acestuia, la poalele Dealului Şarad (alt. 152,6 m) şi a Dealului Bătrân (alt. 172,6 m), pe un platou cu numele de „Tarlaua Sarad". Situl este traversat de la SV la NE de DJ 691 Timişoara-Lipova, care bulversează partea mediană a acestuia. Partea de NV a sitului a fost afectată de lucrările de îmbunătăţiri funciare moderne şi de săparea unor canale de hidroamelioraţii, iar partea de SE, de la poalele Dealului Bătrân, s-a conservat mai bine. Construirea şoselei moderne (DJ 691 Timişoara - Lipova) a generat compartimentarea sitului în două zone distincte, la dreapta şi la stânga drumului modern. Partea dinspre SSE, la dreapta drumului, prezintă o elevaţie de 7 m faţă de partea dinspre NNV, din stânga drumului. Căderea de pantă este în parte naturală, dar este accentuată de construirea rambleului drumului, precum şi de amenajările agricole. În urma cercetărilor arheologice de teren s-a constatat existenţa unor grupări de artefacte în mai multe sectoare distincte: un areal reprezentat prin numeroase fragmente de cărămidă medievală, asociate cu ceramică specifică perioadei, un alt areal în care erau importante cantităţi de fragmente de sticlă medievală, turte şi zgură de fier, precum şi o zonă cu oseminte umane care poate fi necropola aşezării, toate întinse pe o suprafaţă de peste 40 ha. În cercetările de teren pentru identificarea oraşului s-a localizat şi un posibil traiect al drumului medieval, pe direcţia SSE-NNV, care străbate Dealul Şarad, venind dinspre fortificaţia de pământ de la Ianova.
Observații   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Pişchia, iar codul 157255.01 - comunei Giarmata. Starea de conservare a sitului este în degradare constantă şi accelerată datorită lucrărilor agricole moderne. Drumul Judeţean 691, care secţionează obiectivul arheologic a distrus, prin rambleul său, o parte din sit.
Descoperitor   Dorel Micle, Liviu Măruia, Adrian Cîntar, Leonard Dorogostaiski şi studenţii Oana Borlea, Lucian Vidra, Alice Abagiu, Alexandru Berzovan
Data descoperirii   2006
Stare de conservare   precară / 22.12.2021
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 22.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Postromană (secolele II-IV p.Chr.)    

Artefactele databile în perioada secolelor II-IV p.Chr. se regăsesc sporadic, în partea sud-vestică a sitului.

 
aşezare urbană fortificată  Epoca medievală timpurie        
aşezare urbană fortificată  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006-2007

Universitatea de Vest Timișoara BORLEA Oana
VIRDRA Lucian
ABAGIU Alice
BREZOVAN Alexandru
MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
Arheo Vest DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giarmata, județul Timiș - perimetrul "Giarmata-P.U.G." - memoriu general, Timișoara, 2015 [PUG]
2. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Poligon sit] (sursa fişei de sit)
3. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cântar, Adrian; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Borlea, Oana; Ardelean, Mircea; Horak, Petru; Timoc, Călin; Floca, Cristian; Vidra, Lucian, ArheoGis - baza de date a patrimoniului arheologic cuprins în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, 2011, 133-170 [Publicaţie]
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll