Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158190.19
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06060
Name   Situl arheologic de la Pişchia - Cetăţuica/ Tarlaua Sarad/ Domeniile Saradului
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Pişchia
Place   Cetăţuica
Place, other names   Tarlaua Sarad; Domeniile Saradului; Pişchia-Giarmata Obiectiv 1
Landmark   Situl arheologic se află la 2 km S de biserica ortodoxă din Pişchia şi la 5,15 km N-NE de biserica ortodoxă din Giarmata, pe versantul stâng al pârâului Beregsău, la 800 m S-SE de talvegul acestuia.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   teren arabil şi DJ 691 Timişoara - Lipova
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Situl este amplasat pe versantul stâng al Văii Beregsăului, pe prima terasă a acestuia, la poalele Dealului Şarad (alt. 152,6 m) şi a Dealului Bătrân (alt. 172,6 m), pe un platou cu numele de "Tarlaua Sarad". Situl este traversat de la SV la NE de DJ 691 Timişoara-Lipova, care bulversează partea mediană a acestuia. Partea de NV a sitului a fost afectată de lucrările de îmbunătăţiri funciare moderne şi de săparea unor canale de hidroamelioraţii, iar partea de SE, de la poalele Dealului Bătrân, s-a conservat mai bine. Construirea şoselei moderne (DJ 691 Timişoara - Lipova) a generat compartimentarea sitului în două zone distincte, la dreapta şi la stânga drumului modern. Partea dinspre SSE, la dreapta drumului, prezintă o elevaţie de 7 m faţă de partea dinspre NNV, din stânga drumului. Căderea de pantă este în parte naturală, dar este accentuată de construirea rambleului drumului, precum şi de amenajările agricole. În urma cercetărilor arheologice de teren s-a constatat existenţa unor grupări de artefacte în mai multe sectoare distincte: un areal reprezentat prin numeroase fragmente de cărămidă medievală, asociate cu ceramică specifică perioadei, un alt areal în care erau importante cantităţi de fragmente de sticlă medievală, turte şi zgură de fier, precum şi o zonă cu oseminte umane care poate fi necropola aşezării, toate întinse pe o suprafaţă de peste 40 ha. În cercetările de teren pentru identificarea oraşului s-a localizat şi un posibil traiect al drumului medieval, pe direcţia SSE-NNV, care străbate Dealul Şarad, venind dinspre fortificaţia de pământ de la Ianova.
Notes   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Pişchia, iar codul 157255.01 - comunei Giarmata. Starea de conservare a sitului este în degradare constantă şi accelerată datorită lucrărilor agricole moderne. Drumul Judeţean 691, care secţionează obiectivul arheologic a distrus, prin rambleul său, o parte din sit.
Discoverer   Dorel Micle, Liviu Măruia, Adrian Cîntar, Leonard Dorogostaiski şi studenţii Oana Borlea, Lucian Vidra, Alice Abagiu, Alexandru Berzovan
Date of discovery   2006
State of preservation   precară / 22.12.2021
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 22.12.2021
Last record update   23.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Postromană (secolele II-IV p.Chr.)    

Artefactele databile în perioada secolelor II-IV p.Chr. se regăsesc sporadic, în partea sud-vestică a sitului.

 
aşezare urbană fortificată  Epoca medievală timpurie        
aşezare urbană fortificată  Epoca medievală dezvoltată (secolele XIV-XVI)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006-2007

Universitatea de Vest Timișoara BORLEA Oana
VIRDRA Lucian
ABAGIU Alice
BREZOVAN Alexandru
MICLE Dorel
MĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
Arheo Vest DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliography
1. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giarmata, județul Timiș - perimetrul "Giarmata-P.U.G." - memoriu general, Timișoara, 2015 [PUG]
2. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Poligon sit] (site record source)
3. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cântar, Adrian; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Borlea, Oana; Ardelean, Mircea; Horak, Petru; Timoc, Călin; Floca, Cristian; Vidra, Lucian, ArheoGis - baza de date a patrimoniului arheologic cuprins în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, 2011, 133-170 [Publicaţie]
4. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
 
 
Scroll