Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158190.13
Nume   Situl arheologic de la Pişchia - Dealul Ţiglărie
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Pişchia
Localitate   Pişchia
Punct   Dealul Ţiglărie
Punct alte denumiri   Obiectiv 7
Reper   Situl arheologic se află la 2 km E de biserica ortodoxă din Pişchia, la 5,18 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 5,4 km V de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 730 m SE de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă un promontoriu sub forma unui bot de terasă foarte bine profilat, generat de confluenţa pârâului Valea Dosul cu versantul stâng al albiei majore a pârâului Beregsău. Prin morfologia sa, obiectivul se pretează lesne la o fortificare, dar elementele surprinse exclusiv prin cercetările de teren nu au oferit probele susţinerii unei astfel de ipoteze. Chiar şi toponimul, „Dealul Ţiglărie”, poate reprezenta un indiciu că în această locaţie poate fi plasat un obiectiv arheologic important, actualmente aflat în plină degradare datorită lucrărilor agricole moderne.
Descoperitor   Dorel Micle, Liviu Măruia, Andreea Gogoşanu, Elena Pîrpîliţă, Ioan Vedrilă
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 02.03.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 02.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   23.02.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
ARDELEAN Mircea
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
VEDRILĂ Ioan
PÂRPÂLIŢĂ Elena
GOGOȘANU Andreea

Bibliografie
1. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Ardelean, Mircea; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei; Vedrilă, Ioan; Pârpâliță, Elena; Gogoșanu, Andreea [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1535-1541 [Publicaţie]
 
 
Scroll