Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   158190.13
Name   Situl arheologic de la Pişchia - Dealul Ţiglărie
County   Timiş
Commune   Pişchia
City/Town/Village   Pişchia
Place   Dealul Ţiglărie
Place, other names   Obiectiv 7
Landmark   Situl arheologic se află la 2 km E de biserica ortodoxă din Pişchia, la 5,18 km NV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus, la 5,4 km V de biserica ortodoxă din Bencecu de Jos şi la 730 m SE de versantul stâng al pârâului Beregsău.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă un promontoriu sub forma unui bot de terasă foarte bine profilat, generat de confluenţa pârâului Valea Dosul cu versantul stâng al albiei majore a pârâului Beregsău. Prin morfologia sa, obiectivul se pretează lesne la o fortificare, dar elementele surprinse exclusiv prin cercetările de teren nu au oferit probele susţinerii unei astfel de ipoteze. Chiar şi toponimul, "Dealul Ţiglărie", poate reprezenta un indiciu că în această locaţie poate fi plasat un obiectiv arheologic important, actualmente aflat în plină degradare datorită lucrărilor agricole moderne.
Discoverer   Dorel Micle, Liviu Măruia, Andreea Gogoşanu, Elena Pîrpîliţă, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 02.03.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 02.03.2016
Last record update   23.02.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Postromană (secolele II-IV p. Chr.)        
Aşezare  Epoca medievală (secolele XIV-XVI)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

Universitatea de Vest din Timişoara MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
ARDELEAN Mircea
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
VEDRILĂ Ioan
PÂRPÂLIŢĂ Elena
GOGOȘANU Andreea

Bibliography
1. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Ardelean, Mircea; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei; Vedrilă, Ioan; Pârpâliță, Elena; Gogoșanu, Andreea [Fişă de sit] (site record source)
2. Floca, Cristian, Studiu de fundamentare privind identificarea și delimitarea zonelor cu patrimoniu arheologic, precum și a zonelor de protecție a imobilelor clasate pe LMI și a siturilor arheologice înscrise în RAN de pe teritoriul comunei Pișchia, jud. Timiș, Plan Urbanistic General, 2022 [Studiu istoric]
3. Măruia, Liviu, Cercetări interdisciplinare vizând reconstituirea geografiei istorice a Dealurilor Lipovei, 2011, 1535-1541 [Publicaţie]
 
 
Scroll