Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161473.05
Nume   Aşezarea de epocă romană de la Turcoaia - Turcoaia 1
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Turcoaia
Localitate   Turcoaia
Punct   Turcoaia 1
Reper   Aşezarea se află între dealurile Iglicioara Mare şi Iglicioara Mică, la aproximativ 1,25 km sud-est de localitatea Turcoaia.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pe platoul aflat în imediata apropiere a luncii Dunării au fost descoperite fragmente ceramice, material tegular şi resturi de faună ce aparţin unei locuiri de perioadă romană timpurie şi romană târzie. Luând în considerare faptul că în unele locuri roca apare la suprafaţă, se poate presupune că stratul arheologic are o grosime relativ redusă.
Observații   Cel mai probabil, situl fost descoperit în timpul cercetărilor de teren organizate de ICEM Tulcea, pe teritoriul comunei Turcoaia, în a doua jumătate a sec. XX. Pe un document cartografic aflat în arhiva ICEM Tulcea zona sitului este inclusă în limitele unei aşezări romano-bizantine. Pe documentul menţionat apare următoarea menţiune: „aşezare rurală romano-bizantină – cu material de la şcoală – de verificat pe teren”.
Suprafaţa sitului a fost grav afectată de intervenţiile antropice (lucrări agricole).
Data descoperirii   a doua jumătate a sec. XX
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   grav afectat / 22.01.2024
Riscuri naturale   Animale: 1 / 22.01.2024; Exces de apă în sol: 1 / 22.01.2024
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 22.01.2024; Furturi: 1 / 22.01.2024; Incendii provocate: 1 / 22.01.2024; Agricultură intensivă: 4 / 22.01.2024
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   22.01.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (sec. I-III p. Chr.)        
Aşezare civilă  Epoca romană târzie (sec. IV-VI p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2014

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian

Bibliografie
1. Micu, Cristian, 2014 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Turcoaia, Tulcea, 2015 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll