Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161473.05
Name   Aşezarea de epocă romană de la Turcoaia - Turcoaia 1
County   Tulcea
Commune   Turcoaia
City/Town/Village   Turcoaia
Place   Turcoaia 1
Landmark   Aşezarea se află între dealurile Iglicioara Mare şi Iglicioara Mică, la aproximativ 1,25 km sud-est de localitatea Turcoaia.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Pe platoul aflat în imediata apropiere a luncii Dunării au fost descoperite fragmente ceramice, material tegular şi resturi de faună ce aparţin unei locuiri de perioadă romană timpurie şi romană târzie. Luând în considerare faptul că în unele locuri roca apare la suprafaţă, se poate presupune că stratul arheologic are o grosime relativ redusă.
Notes   Cel mai probabil, situl fost descoperit în timpul cercetărilor de teren organizate de ICEM Tulcea, pe teritoriul comunei Turcoaia, în a doua jumătate a sec. XX. Pe un document cartografic aflat în arhiva ICEM Tulcea zona sitului este inclusă în limitele unei aşezări romano-bizantine. Pe documentul menţionat apare următoarea menţiune: „aşezare rurală romano-bizantină – cu material de la şcoală – de verificat pe teren”.
Suprafaţa sitului a fost grav afectată de intervenţiile antropice (lucrări agricole).
Date of discovery   a doua jumătate a sec. XX
Site Surface   1 ha
State of preservation   grav afectat / 22.01.2024
Natural hazards   Animale: 1 / 22.01.2024; Exces de apă în sol: 1 / 22.01.2024
Human risk   Afectare parţială: 4 / 22.01.2024; Furturi: 1 / 22.01.2024; Incendii provocate: 1 / 22.01.2024; Agricultură intensivă: 4 / 22.01.2024
Ownership   public şi privat
Last record update   22.01.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (sec. I-III p. Chr.)        
Aşezare civilă  Epoca romană târzie (sec. IV-VI p. Chr.)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2014

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian

Bibliography
1. Micu, Cristian, 2014 [Fişă de sit] (site record source)
2. Micu, Cristian; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Panait, Valentin, Studiu istoric şi arheologic comuna Turcoaia, Tulcea, 2015 [Studiu istoric PUG]
 
 
Scroll