Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   178581.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VN-II-a-A-06569
Nume   Fosta mănăstire Vizantea de la Vizantea-Mănăstireşti
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Vizantea-Livezi
Localitate   Vizantea Mănăstirească
Reper   Mănăstirea se găseşte în partea de est a satului, situată pe drumul judeţean ce leagă comuna Vidra de Câmpuri, la circa 48 km nord-est de Focşani.
Reper hidrografic - nume   Vizăuţi
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Ctitoria Movileştilor a fost construită din lemn, dar nu s-au mai păstrat decât urmele temeliei din zid, precum şi porţiuni din zidurile împrejmuitoare şi bolta din piatră şi cărămidă pe sub care se accede în incintă.
În anul 1777, domnitorul Grigore Ghica închină mănăstirea la Muntele Athos. Aşa se explică prezenţa călugărilor greci la Vizantea, ei fiind ctitorii actualei biserici zidite în anul 1858, aşa cum consemnează pisania „cu cheltuiala Monahului Visarion 1858”.
Observații   Prima menţiune documentară a Mănăstirii a fost făcută într-un act din anul 1612, prin care se întărea „călugărilor de la schitul ce se cheamă Vizantia” locul pe ambele Vizăuţe. Schitul datează din prima domnie a lui Ieremia Movilă (1600-1606) fapt menţionat pe un pomelnic triptic al mănăstirii (aflat în colecţiile Muzeului Vrancei) datat 1612, în care este menţionat drept ctitor Ieremia Movilă.
Suprafața sitului   3,3 ha
Stare de conservare   medie / 25.03.2024
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 25.03.2024; Incendii: 4 / 25.03.2024
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 25.03.2024; Afectare parţială: 4 / 25.03.2024; Vandalism: 2 / 25.03.2024; Incendii provocate: 2 / 25.03.2024
Proprietar   Biserica Ortodoxă Română
Data ultimei modificări a fişei   25.03.2024
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă    

Biserica actuală, ctitoria călugărilor greci, a fost zidită din cărămidă, pe tipul de plan în cruce, cu pronaos, naos şi altar. Pe latura vestică prezintă un pridvor închis, mai scund decât biserica şi învelit separat. Faţada pridvorului pune în evidenţă intrarea străjuită de patru stâlpi adosaţi, pe care se sprijină un fronton cu timpan triunghiular.

VN-II-m-A06569.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XVII-lea)   1612    VN-II-m-A06569.02 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XVII-lea)    

Zidul avea forma pentagonală, înălţimea de 4 m şi grosimea de 1 m. Acesta era străpuns, în partea de sus şi din loc în loc de creneluri pentru apărarea împotriva năvălitorilor.

VN-II-m-A06569.03 
Biserică  Epoca medieval dezvoltată (secolul al XVII-lea)    

Biserica iniţială a fost construită din lemn, ea fiind părăsită după construirea celei din cărămidă şi după expropierea de la 1863. În anul 1916 ea a fost distrusă complet de armatele austro-ungare.
Astăzi se mai pot vedea doar urmele vechii temelii de piatră, precum şi porţiuni din zidurile incintei.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020

Muzeul Vrancei - Focşani STĂNESCU Mădălina
ILIESCU Ionuț
Muzeul Brăilei CÂNDEA Ionel
2. evaluare de teren 2020

Muzeul Vrancei - Focşani STĂNESCU Mădălina
ILIESCU Ionuț

Bibliografie
1. Stănescu, Mădălina, Raport diagnostic arheologic, Plan Urbanistic General al comunei Vizantea-Livezi, județului Vrancea, Focșani, 2022Pl [Fişă de sit]
2. Pavel, Lelia, Pictura pe lemn din colecția mănăstirii Vizantea, Studii și comunicări, III, Focșani, 1980, 501-516, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25733-pictura-pe-lemn-din-colectia-manastirii-vizantea--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--iii-1980 [Publicaţie]
3. Grosu, Iconom Stavrofor, T. J. Monografia mănăstirii Vizantea, Cartea Putnei, Focșani, 1940 [Publicaţie]
 
 
Scroll