Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   178581.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VN-II-a-A-06569
Name   Fosta mănăstire Vizantea de la Vizantea-Mănăstireşti
County   Vrancea
Commune   Vizantea-Livezi
City/Town/Village   Vizantea Mănăstirească
Landmark   Mănăstirea se găseşte în partea de est a satului, situată pe drumul judeţean ce leagă comuna Vidra de Câmpuri, la circa 48 km nord-est de Focşani.
Hydrographic landmark - name   Vizăuţi
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Ctitoria Movileştilor a fost construită din lemn, dar nu s-au mai păstrat decât urmele temeliei din zid, precum şi porţiuni din zidurile împrejmuitoare şi bolta din piatră şi cărămidă pe sub care se accede în incintă.
În anul 1777, domnitorul Grigore Ghica închină mănăstirea la Muntele Athos. Aşa se explică prezenţa călugărilor greci la Vizantea, ei fiind ctitorii actualei biserici zidite în anul 1858, aşa cum consemnează pisania "cu cheltuiala Monahului Visarion 1858".
Notes   Prima menţiune documentară a Mănăstirii a fost făcută într-un act din anul 1612, prin care se întărea „călugărilor de la schitul ce se cheamă Vizantia” locul pe ambele Vizăuţe. Schitul datează din prima domnie a lui Ieremia Movilă (1600-1606) fapt menţionat pe un pomelnic triptic al mănăstirii (aflat în colecţiile Muzeului Vrancei) datat 1612, în care este menţionat drept ctitor Ieremia Movilă.
Site Surface   3,3 ha
State of preservation   medie / 25.03.2024
Natural hazards   Cutremur: 4 / 25.03.2024; Incendii: 4 / 25.03.2024
Human risk   Demolare: 4 / 25.03.2024; Afectare parţială: 4 / 25.03.2024; Vandalism: 2 / 25.03.2024; Incendii provocate: 2 / 25.03.2024
Owner   Biserica Ortodoxă Română
Last record update   25.03.2024
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă    

Biserica actuală, ctitoria călugărilor greci, a fost zidită din cărămidă, pe tipul de plan în cruce, cu pronaos, naos şi altar. Pe latura vestică prezintă un pridvor închis, mai scund decât biserica şi învelit separat. Faţada pridvorului pune în evidenţă intrarea străjuită de patru stâlpi adosaţi, pe care se sprijină un fronton cu timpan triunghiular.

VN-II-m-A06569.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XVII-lea)   1612    VN-II-m-A06569.02 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XVII-lea)    

Zidul avea forma pentagonală, înălţimea de 4 m şi grosimea de 1 m. Acesta era străpuns, în partea de sus şi din loc în loc de creneluri pentru apărarea împotriva năvălitorilor.

VN-II-m-A06569.03 
Biserică  Epoca medieval dezvoltată (secolul al XVII-lea)    

Biserica iniţială a fost construită din lemn, ea fiind părăsită după construirea celei din cărămidă şi după expropierea de la 1863. În anul 1916 ea a fost distrusă complet de armatele austro-ungare.
Astăzi se mai pot vedea doar urmele vechii temelii de piatră, precum şi porţiuni din zidurile incintei.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Muzeul Vrancei - Focşani STĂNESCU Mădălina
ILIESCU Ionuț
Muzeul Brăilei CÂNDEA Ionel
2. evaluare de teren 2020

Muzeul Vrancei - Focşani STĂNESCU Mădălina
ILIESCU Ionuț

Bibliography
1. Stănescu, Mădălina, Raport diagnostic arheologic, Plan Urbanistic General al comunei Vizantea-Livezi, județului Vrancea, Focșani, 2022Pl [Fişă de sit]
2. Pavel, Lelia, Pictura pe lemn din colecția mănăstirii Vizantea, Studii și comunicări, III, Focșani, 1980, 501-516, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25733-pictura-pe-lemn-din-colectia-manastirii-vizantea--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--iii-1980 [Publicaţie]
3. Grosu, Iconom Stavrofor, T. J. Monografia mănăstirii Vizantea, Cartea Putnei, Focșani, 1940 [Publicaţie]
 
 
Scroll